telefon: 68/ 329 96 96
e-mail: dominikag.j@op.pl

Serdecznie Witamy!

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

ma przyjemność powitać Państwa na stronie Okręgu Lubuskiego. Pragnąc usprawnić komunikację pomiędzy Państwem, a naszym Towarzystem zachęcamy do korzystania z naszego formularza kontaktowego.

napisz do nas

Nabór Kandydatów na Sędziów Okręgowych

2024-04-30 14:42:00

Zarząd Okręgu Lubuskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Ogłasza nabór Kandydatów na Sędziów Okręgowych
Możliwość ubiegania się o status Sędziego Okręgowego ma instruktor, który pracuje z Parami i Solistami H, G i spełni następujące warunki:
1. Kandydat wypełni Podanie w przedmiocie przyjęcia w poczet Sędziów Okręgowych - wg wzoru zamieszczonego na stronie www.okreglubuskiptt.pl
2. Kandydat wniesie roczną opłatę licencyjną w kwocie 150 zł oraz opłatę Członka Zwyczajnego PTT w kwocie 50 zł za 2024 rok na konto Okręgu Lubuskiego PTT.
Nr konta bankowego: 12 1020 5402 0000 0102 0511 5284.
W tytule wpisujemy: Imię i Nazwisko - Kandydat na Sędziego Okręgowego + Nazwa Szkoły/Klubu Tańca;
3. Kandydat weźmie udział w szkoleniu dla Kandydatów na Sędziów Okręgowych;
4. Kandydat ma skończone 18 lat i posiada wykształcenie minimum średnie;
5. Doświadczenie w pracy tanecznej – krótki opis Kandydat zamieści w Podaniu;
6. Kandydat wniesie opłatę za szkolenie ustaloną przez Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT;
7. Po ukończonym szkoleniu Kandydat odbędzie staż podczas jednego turnieju tańca;
8. Kopię dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, Kandydat złoży osobiście w siedzibie Okręgu Lubuskiego, adres: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A lub prześle na adres mailowy: dominikag.j@op.pl - w terminie do 15 maja 2024 roku
Szczegółowych informacji udziela Prezes Okręgu Lubuskiego PTT Dominika Górska, tel. 605 671 877
Informacje dodatkowe
Status Sędziego Okręgowego daje możliwość sędziowania par i solistów posiadających kl. H i G podczas turniejów odbywających się na terenie Okręgu Lubuskiego PTT
Szkolenie nie kończy się egzaminem.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

2024-04-07 19:02:17

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze
Okręgu Lubuskiego PTT zgodnie z Uchwałą nr 12/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku.
Miejsce: Skwierzyna, ul. Przybrzeżna 2
Data: 21 kwietnia 2024 roku
Godzina: 16.30 – I termin; godzina 17.00 – II termin

Proponowany porządek obrad
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta ZWZS OL PTT;
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjno - Wnioskowej ZWZS OL PTT;
4. Stwierdzenie prawomocności ZWZS OL PTT;
5. Zatwierdzenie porządku obrad;
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT;
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego PTT;
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego PTT oraz
sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;
9. Przyjęcie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego OL PTT;
10. Przyjęcie preliminarza przychodów i wydatków na 2024 rok;
11. Rozpoznanie pozostałych spraw statutowych i wolne wnioski;
12. Zakończenie obrad.
Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

2023-03-19 19:56:38

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 z dnia 4 marca 2023 roku.
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A ( ST 'Gracja' )
Data: 13 kwietnia 2023 roku
Godzina 9.30 - I termin; godzina 10.00 - II termin
Proponowany porządek obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta ZWZS OL PTT;

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZS OL PTT;

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT;

5. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego PTT;

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego PTT oraz sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;

7. Przyjęcie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego OL PTT;

8. Rozpoznanie pozostałych spraw statutowych i wolne wnioski;

9. Zakończenie obrad.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT

UWAGA ZMIANA NRUMERU KONTA OL PTT!!!

2023-01-05 10:04:15

OD 2023 NASTAPIŁA ZMIANA NR KONTA NASZEGO OKRĘGU.
DO KOŃCA CZERWCA 2023 BĘDĄ FUNKCJONOWAŁY RÓWNOCZEŚNIE 2 KONTA. NIMNIEJSZY PROSIMY JEDNAK O WPŁACANIE WSZELKICH OPŁAT NA NOWE KONTO

BANK

PKO BP 12 1020 5402 0000 0102 0511 5284

MISTRZOSTWA OKRĘGU LUBUSKIEGO

2022-09-18 22:34:23

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTAWA TANECZNEGO OKRĘG LUBUSKI
ZAPRASZA
WSZYSTKICH CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH DO UDZIAŁU W
MISTRZOSTWACH OKRĘGU LUBUSKIEGO W SKWIERZYNIE - 1.10.2022.

ORGANIZATOR- KS FANTAZJA, ZAPRASZA SERDECZNIE NA MOL- JAKO GOŚCI -CAŁY ZARZĄD ORAZ TRENERÓW POSZCZEGÓLNYCH KLUBÓW.

Nadzwyczajne, Walne Zebranie Okręgu Lubuskiego PTT

2022-04-05 22:55:20

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy o tym, że zgodnie z uchwałą nr 8/2022 z dnia 2.04.2022 Zarządu Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wyznaczył termin Nadzwyczajnego, Walnego Zebrania Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 22 kwietnia 2022.

Miejsce: ul. Wyspiańskiego nr 19A, na godz.18.00 w I terminie oraz na godz.18.30 tego dnia w II terminie,

Proponowany porządek obrad
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu Lubuskiego
PTT;
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta NWZ OL PTT;
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ OL PTT;
4. Dyskusja o ilości członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego OL
PTT, których wybrać należy dla zminimalizowania ewentualności
dekompozycji Sądu Koleżeńskiego OL PTT w przypadku, gdy w
czasie kadencji OSK jeden z członków utraci zdolność do
piastowania funkcji w tym Sądzie;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ilości członków wybieranych do
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
7. Wybory, w miejsce skreślonego członka lub członków Okręgowego
Sądu Koleżeńskiego OL PTT ;
8. Inne sprawy porządkowe i wolne wnioski;
9. Zakończenie obrad.


Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT

2022-02-18 10:39:08

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o tym, że zgodnie z Uchwałą nr 2/2022 z dnia 5 luty 2022 roku, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 27 marca 2022 roku.

Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina 17.30 – I termin, godzina 18.00 – II termin.


Proponowany porządek obrad
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta ZWZS OL PTT;
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZS OL PTT;
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT;
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego PTT;
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego PTT oraz sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Lubuskiego PTT z działalności za 2021 rok;
8. Przyjęcie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego OL PTT;
9. Rozpoznanie pozostałych spraw statutowych i wolne wnioski;
10. Zakończenie obrad.

Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT

SZKOLENIE OKRĘGOWE

2021-12-09 21:19:20

SZKOLENIE OKRĘGOWE W STYLU LATIN

OKRĘG LUBUSKI Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z
Kingą i Markiem FIKSA dnia 19 grudnia 2021r. / niedziela

Plan zajęć: 3 x 45min treningu grupowego (planowane rozpoczęcie – godz. 10:00)

Koszt szkolenia: 80,-zł od osoby

Wpłata na konto Okręgu Lubuskiego PTT
nr konta bankowego: 23 2340 0009 0990 2460 0000 0015
tytułem: szkolenie okręgowe, imię i nazwisko

Trenerzy i sędziowie OL PTT są naszymi gośćmi.

Miejsce zajęć – sala Szkoły Tańca Gracja
(ew. hala MOSIR ul.Wyspiańskiego – w przypadku dużej liczby par)

-uprzejmie proszę o zgłoszenia do 15 grudnia na adres dominika@gracja-taniec.pl (wpłaty na w/w
konto okręgowe do 15 XII)


Zapraszam serdecznie w imieniu Zarządu OL PTT
Dominika Górska-Jabłońska
Prezes OL PTT

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

2021-05-27 16:53:32

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o tym, że zgodnie z Uchwałą nr 32/2021 z dnia 26 maja
2021 roku, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo -
- Wyborczego na dzień 20 czerwca 2021 roku.

Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A
Godzina: I termin godz.16.30, II termin godz.17.00

Proponowany porządek obrad
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
w dniu 20 czerwca 2021 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
3. Wybór Prezydium
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zebrania
8. Zatwierdzenie Porządku Obrad
9. Sprawozdanie z Działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego
10. Sprawozdanie Finansowe
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium ustępujących władz
14. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności Władz Okręgu
15. Wybór Prezesa Okręgu Lubuskiego
16. Wybór Członków Zarządu Okręgu Lubuskiego
17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego
18. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego
19. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
20. Ukonstytuowanie się Władz Okręgu Lubuskiego
21. Przyjęcie uchwał i wniosków
22. Wolne wnioski
23. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Materiały sprawozdawcze dostępne będą od dnia 7 czerwca 2021 roku w siedzibie OL
PTT przy ul. Wyspiańskiego 19A ( ST 'Gracja' ) oraz na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

2020-06-09 15:28:37

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A
I termin: godz.15.00
II termin: godz. 15.30
W związku z sytuacją związaną z Koronawirusem, Zarząd OL PTT prosi wszystkich Członków Zwyczajnych PTT, którzy posiadają uprawnienia do głosowania na dzień Zebrania, a chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym o zgłaszanie się do dnia 21 czerwca 2020 roku do Administratora CBD Okręgu Lubuskiego PTT na adres: gosia_kocinska@poczta.onet.pl celem właściwego przygotowania lokalu, a w przypadku dużej ilości zgłoszeń przygotowanie się do przeprowadzenia WZS OL PTT on-line.

Proponowany porządek obrad
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
w dniu 28 czerwca 2020 roku
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta WZS OL PTT;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej WZS OL PTT;
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-
Skrutacyjno-Wnioskową;
5. Przyjęcie porządku obrad WZS OL PTT;
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu Lubuskiego;
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego;
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz
z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Lubuskiego PTT;
10. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu
Lubuskiego PTT;
11. Zakończenie obrad.
Zgodnie ze Statutem PTT od dnia 14 czerwca 2020 roku w CBD PTT
zamieszczone będą:
- sprawozdanie z działalności OL PTT,
- sprawozdanie finansowe OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OL PTT.
Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT

PTT okręg lubuski - wszelkie prawa zastrzeżone ©