telefon: 68/ 329 96 96
e-mail: dominikag.j@op.pl

Uchwała nr 23/2024 z dnia 28 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT Tancerkę Natalię Gross reprezentującą CT FAN DANCE Gorzów Wlkp.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, DG, GD, AM, JB

Uchwała nr 22/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT Tancerkę Zuzannę Górkę reprezentującą KS FANTAZJA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, DG, GD, JB

Uchwała nr 21/2024 z dnia 22 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął rezygnację Sędziego Macieja Piwińskiego i wyraził zgodę na udział Sędziego Krzysztofa Kocińskiego z Zielonej Góry w Komisji Sędziowskiej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca ‘Święto Bzów’. Turniej Tańca odbędzie się 25 maja 2024 roku w Siedlisku;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT ustalił, że udział Sędzi Nadine Kinczel w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Turnieju ‘Święto Bzów’, nastąpi po wyrażeniu zgody przez Komisję ds. Sędziów i Skrutinerów PTT;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyraża zgodę na wprowadzenie do Turnieju Tańca ‘Święto Bzów’ kategorii tanecznej 10-11F SOLO ( zamiast kategorii 14-15G );
Wniosek, który dotyczy punktów 1, 2 i 3 Uchwały, przesłał do Zarządu Tadeusz Urban, reprezentujący KTT URBAN Nowa Sól. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, DG, GD, JB

Uchwała nr 18/2024 z dnia 8 maja 2024 roku

1.Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyraża zgodę na czasowe zastosowanie w turniejach organizowanych na terenie Okręgu Lubuskiego, Regulaminu dotyczącego Kategorii: Brąz, Srebro, Złoto, w wersji obowiązującej w Okręgu Dolnośląskim PTT od m-ca listopada 2021 roku;
2.Obowiązywanie Regulaminu na zasadach, jak w punkcie 1 Uchwały, obejmuje czas do najbliższego Walnego Zebrania Okręgu Lubuskiego przy czym Zarząd zobowiązuje się dodatkowo:
a/ w okresie tym, dostosować wersję dopuszczonego czasowo Regulaminu do wymogów, przepisów i warunków formalnych obowiązujących w Okręgu Lubuskim;

oraz

b/ na wzmiankowanym Walnym Zebraniu Okręgu Lubuskiego dopuścić przygotowany projekt Kategorii: Brąz, Srebro, Złoto do porządku obrad Walnego Zebrania celem jego dalszego i nieterminowego wprowadzenia, poprawienia, odrzucenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, DG, GD, JB, JK

Uchwała nr 17/2024 z dnia 7 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył prośbę Dominiki Górskiej reprezentującej Szkołę Tańca GRACJA i postanowił dodać następujące kategorie taneczne do Konwaliowego Turnieju Tańca:

10-11E;

12-13E SOLO;

14-15E SOLO.

Turniej Tańca odbędzie się 11 maja 2024 roku w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, DG, JK

Uchwała nr 16/2024 z dnia 7 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Dominiki Górskiej reprezentującej Szkołę Tańca GRACJA i postanowił:

Dofinansować KONWALIOWY Turniej Tańca Grand Prix Polski Seniorów przyznając kwotę w wysokości 2.500zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ).
Dofinansować KONWALIOWY Turniej Tańca Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT przyznając kwotę w wysokości 2.500zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ).
GPPS oraz Otwarte MOL PTT odbędą się 12 maja 2024 roku w Zielonej Górze.
Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na gaże sędziowskie zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DG, JB, GD, JK, AM

Uchwała nr 15/2024 z dnia 3 maja 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek Tadeusza Urbana reprezentującego KTT URBAN Nowa Sól i postanowił dodać do Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT nową kategorię taneczną do 7 lat SOLO. Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się 12 maja 2024 roku w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DG, JB, JK, GD

Uchwała nr 14/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT rozpatrzył Wniosek o dofinansowanie Turnieju, przesłany do Zarządu w dniu 22 kwietnia 2024 roku przez Tadeusza Urbana reprezentującego KTT URBAN Tadeusz i Greta Urban i postanowił przyznać kwotę w wysokości 1.000zł ( jeden tysiąc złotych ) z przeznaczeniem na potrzeby związane z organizacją Turnieju ‘Święto Bzów’. Turniej odbędzie się 25 maja 2024 roku w Siedlisku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, JB, DG, GD, AM

Uchwała nr 13/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin KONWALIOWEGO Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 11 maja 2024 roku w Zielonej Górze;
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT w formule OPEN Konwaliowy Turniej Tańca. 3. 3. Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT odbędą się 12 maja 2024 roku w Zielonej Górze;
3. Organizatorami Turniejów KONWALIOWY Turniej Tańca oraz Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT są: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Lubuskiego, Szkoła Tańca GRACJA;
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DG, JK, GD, JB, AM

Uchwała nr 12/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 21 kwietnia 2024 roku. Miejsce: Skwierzyna, ul. Przybrzeżna 2. Godzina: 16.30 – I termin, godzina 17.00 – II termin;
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego przyjął proponowany Porządek Obrad ZWZS OL PTT, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, AM, DG

Uchwała nr 11/2024 z dnia 21 marca 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 15 Nowych Tancerzy reprezentujących ST ALEKSANDRA zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, JB, GD, DG, AM

Uchwała nr 10/2024 z dnia 21 marca 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 7 Nowych Tancerzy reprezentujących KS FANTAZJA zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, GD, DG, JB, AM

Uchwała nr 9/2024 z dnia 13 marca 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 9 nowych Tancerek reprezentujących KTT URBAN Tadeusz i Greta Urban Nowa Sól, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosownie: ZA-JK, JB, GD, DG, AM

Uchwała nr 8/2024z dnia 13 marca 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę o dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Otynia i przeznaczył kwotę w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu przesłała Aleksandra Marciniec reprezentująca Szkołę Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Turniej odbędzie się 23 marca 2024 roku w Otyniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt

Głosowanie: ZA-JK, AM, JB, DG, GD

Uchwała nr 7/2024 z dnia 9 marca 2024 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Dominiki Górskiej i wyraził zgodę na organizację Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT w formule OPEN we wszystkich kategoriach. Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT odbędą się 12 maja 2024 roku w Zielonej Górze. Organizatorem Mistrzostw jest Szkoła Tańca GRACJA.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Za-głosowało 5 osób; P-0; W-0

Uchwała nr 6/2024

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjmuje projekt Preliminarza Przychodów i Wydatków na 2024 rok Okręgu Lubuskiego w celu przedłożenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Okręgu Lubuskiego PTT. Planowany Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Za- głosowało 5 osób; P-0; W-0

Uchwała nr 5/2024 z dnia 9 marca 2024 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 21 kwietnia 2024 roku. Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina: 16.30 – I termin, godzina 17.00 – II termin;

2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął proponowany Porządek Obrad ZWZS OL PTT, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Za - głosowało 5 osób; P-0; W-0


Uchwała nr 4/2024 z dnia 1 marca 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Otynia 2024. Turniej odbędzie się 23 marca 2024 roku w Otyniu. Organizatorami Turnieju są: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne; Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Lubuskiego; Szkoła Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DG, JK, AM, JB

Uchwała nr 3/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego ‘Wytańcz zdrowie’ na dzień 19 października 2024 roku. Turniej odbędzie się w Skwierzynie, organizatorem Turnieju jest KS FANTAZJA Skwierzyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosownie: ZA-GD, JK, JB, AM, DG

Uchwała nr 2/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin organizacji Turnieju ‘Święto Bzów’, który odbędzie się 25 maja 2024 roku w Siedlisku. Organizatorem Turnieju jest KTT URBAN Tadeusz i Greta Nowa Sól.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, AM, DG, JK, JB

Uchwała nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin organizacji
1. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Otynia 2024, który odbędzie się 23 marca 2024 roku w Otyniu. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin Turnieju KRASNAL 2.Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Nowa Sól 2024, który odbędzie się 8 czerwca 2024 roku w Nowej Soli. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, DGJ, JK, JB, GD

Uchwała nr 33/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Weronikę Dziubczyk i Dominikę Dziubczyk z Centrum Tańca FAN DANCE. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD,JB

Uchwała nr 32/2023 z dnia 25 października 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę o dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego ‘Wytańcz Zdrowie’ i przeznaczył kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu przesłała Justyna Kownacka reprezentująca KS FANTAZJA. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JB, JK, AM

Uchwała nr 31/2023 z dnia 19 października 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Maję Raupuk z Centrum Tańca FAN DANCE. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB, AM

Uchwała nr 30/2023 z dnia 16 października 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 4 Tancerzy z KS FANTAZJA zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, GD, DGJ, JB, AM

Uchwała nr 29/2023 z dnia 12 października 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął rezygnację Sędziego Przemysława Grzywniaka i wyraził zgodę na udział Sędzi Dominiki Leszczyńskiej z Gliwic w Komisji Sędziowskiej podczas Jesiennego Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 22 października 2023 roku w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, DGJ, AM

Uchwała nr 28/2023 z dnia 3 października 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XVI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego ‘Wytańcz Zdrowie’. Turniej odbędzie się 28 października 2023 roku w Skwierzynie. Organizatorzy turnieju: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Lubuski PTT, Klub Sportowy FANTAZJA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosownie: ZA-GD, DGJ, JB, AM, JK

Uchwała nr 27/2023 z dnia 29 września 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Dominiki Górskiej – Jabłońskiej reprezentującą Szkołę Tańca GRACJA i postanowił dofinansować Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Standardowych, które odbędą się 21 października 2023 roku w Zielonej Górze. Zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, Zarząd przyznaje kwotę w wysokości 4000zł ( słownie: cztery tysiące złotych ) z przeznaczeniem na zakup pucharów lub na częściowe sfinansowanie gaży dla Sędziów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, AM, JB, DGJ

Uchwała nr 26/2023 z dnia 27 września 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin JESIENNEGO Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 22 października 2023 roku w Zielonej Górze. Organizatorzy turnieju: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT, Szkoła Tańca GRACJA;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył Jolantę Bechyne na Sędziego Głównego JESIENNEGO Turnieju Tańca;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl;
Głosowanie: ZA-JK, GD, AM, JB, DGJ

Uchwała nr 25/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin organizacji JESIENNEGO Turnieju Tańca, który odbędzie się 22 października 2023 roku w Zielonej Górze. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca GRACJA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, JB, GD, AM

Uchwała nr 24/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT rozpatrzył Wniosek dotyczący wsparcia finansowego, złożony przez Alicję Kotarbę i Tomasza Jaszewskiego ze Szkoły Tańca GRACJA i postanowił dofinansować w/w FINALISTÓW prestiżowych turniejów tańca ( sezon 2022/2023 ) z takim zaleceniem, aby oboje Beneficjenci reprezentowali Okręg Lubuski PTT przez kolejny sezon taneczny 2023/2024;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznaje Alicji Kotarbie kwotę w wysokości 900zł ( słownie: dziewięćset złotych ) i Tomaszowi Jaszewskiemu kwotę w wysokości 900zł ( słownie: dziewięćset złotych ). Przyznane pieniądze przeznaczone zostaną na opłacenie szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem w/w Beneficjentów i wypłacone zostaną przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia;
Wniosek z dnia 13 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl;
Głosowanie: ZA-DGJ, AM, JB, GD, JK

Uchwała nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Nagrody Finansowe dla siedmiu par z Okręgu Lubuskiego za wyniki sportowe w 2022 roku, zgodnie z Wnioskiem przesłanym do Zarządu OL PTT przez Dominikę Górską – Jabłońską reprezentującą ST GRACJA. Przyznana kwota w wysokości 9.800zł ( słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych ) przeznaczona zostanie na opłacenie szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem tancerzy i wypłacona zostanie przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Wykaz tancerzy i wyniki sportowe oraz przyznane kwoty dla poszczególnych osób zapisane są we Wniosku, który do Zarządu OL PTT wpłynął w dniu 12 czerwca 2023 roku. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, JB, DGJ, AM

Uchwała nr 22/2023 z dnia 27 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno ‘WIOSNA 2023’. Turniej odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Deszcznie. Organizatorem Turnieju jest Klub Sportowy DANCE MIX Deszczno.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JB, JK

Uchwała nr 21/2023 z dnia 24 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek reprezentującej przez Aleksandrę Marciniec Szkołę Tańca ALEKSANDRA i postanowił dofinansować SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego GRAND PRIX POLSKI SENIORÓW Nowa Sól 2023. Zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, Zarząd przyznaje kwotę w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) na zakup nagród dla zwycięskich par. SOLNY OTTT GPP SENIORÓW odbędzie się 17 czerwca 2023 roku w Nowej Soli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JB, JK, AM

Uchwała nr 20/2023 z dnia 23 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Seniorów Nowa Sól 2023. SOLNY OTTT odbędzie się 17 czerwca 2023 roku w Nowej Soli. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól.

Decyzję o zatwierdzeniu Regulaminu GPPS PTT podejmuje Komisja ds. Seniorów PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, DGJ, GD, JK, JB

Uchwała nr 19/2023 z dnia 18 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Tancerza Krzysztofa Jelonka z Klubu Sportowego FANTAZJA Skwierzyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, AM, JK, JB, DGJ

Uchwała nr 18/2023 z dnia 9 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju KASZTELAŃSKI. Turniej odbędzie się 3 czerwca 2023 roku w Kożuchowie. Organizatorem Turnieju jest KTT URBAN Tadeusz i Greta Urban Nowa Sól.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie, ZA-GD, DGJ, JK, AM, JB

Uchwała nr 17/2023 z dnia 6 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT Tancerkę Karinę Podkówka z Centrum Tańca FAN DANCE Gorzów Wlkp.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, GD, JB, DGJ

Uchwała nr 16/2023 z dnia 5 maja 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin organizacji IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno. IX OTTT odbędzie się 18 czerwca 2023 roku w Deszcznie. Organizatorem Turnieju jest Klub Sportowy DANCE MIX.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB

Uchwała nr 15/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 2 Tancerzy z KS FANTAZJA: Kamilę Zmora i Alla Lakovenko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosownie: ZA-AM, JK, GD, DGJ, JB

Uchwała nr 14/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 6 nowych Tancerzy z Klubu Tańca OSKAR Bojadła, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, JB, DG, AM

Uchwała nr 13/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT dwie tancerki: Marcelinę Sawicką

i Lilianę Pawłowską z Centrum Tańca FAN DANCE.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.

Głosownie: ZA-JK, DGJ, GD, JB; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 12/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył Wniosek Dominiki Górskiej – Jabłońskiej i wyraził zgodę na przeprowadzenie Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT w formule OPEN.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Sędziego Andrzeja Mierzwę z Legnicy do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej. MOL PTT odbędą się 7 maja 2023 roku w Drzonkowie;
Zgodnie z Wnioskiem Dominiki Górskiej – Jabłońskiej, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT i przyznaje kwotę w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) z przeznaczeniem na zakup pucharów. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, DGJ, AM, JK, JB

Uchwała nr 11/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT Aleksandrę Ozimkiewicz z KS FANTAZJA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, DGJ, JB; P-0; W-0; nie głosowała AMJola

Uchwała nr 10/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju KONWALIOWY Turniej Tańca, Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT. KONWALIOWY TT, MOL PTT odbędą się 7 maja 2023 roku w Drzonkowie.

Organizatorzy: ST GRACJA i KTS w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, DGJ, JB, AM

Uchwała nr 9/2023 z dnia 27 marca 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Wytańcz Zdrowie”, zgodnie z Wnioskiem przesłanym do Zarządu przez Justynę Kownacką reprezentującą KS FANTAZJA. OTTT odbędzie się 28 października 2023 roku w Skwierzynie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, DGJ, GD, AM, JB

Uchwała nr 8/2023 z dnia 16 marca 2023 roku

1. Powołując się na przepis określony w Systemie Premium punkt 1.7. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT podjął decyzję o możliwości uzyskania statusu Sędziego Okręgowego przez Kandydatów zrzeszonych w Okręgu Lubuskim PTT – Członków Zwyczajnych PTT;
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził warunki, jakie spełnić powinien Kandydat na Sędziego Okręgowego:
a. Złożenie Podania do Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT w przedmiocie przyjęcia w poczet Sędziów Okręgowych wg wzoru, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
b. Wniesienie rocznej opłaty licencyjnej na konto Okręgu Lubuskiego;
c. Zaliczenie szkoleń dla Kandydatów na Sędziów Okręgowych;
d. Wykształcenie minimum średnie;
e. Doświadczenie w pracy tanecznej – krótki opis zamieszczony w Podaniu;
f. Przesłanie kopii dokumentów na adres mailowy: dominikag.j@op.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JK, JB, AM

Uchwała nr 7/2023 z dnia 4 marca 2023 rokuZarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 13 kwietnia 2023 roku.
Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina: I termin godz. 9.30; II termin godz. 10.00.
Zarząd Okręgu Lubuskiego przyjął proponowany Porządek Obrad, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie jawne - ZA 4 osoby: DGJ, GD, JK, JB

Uchwała nr 6/2023 z dnia 4 marca 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjmuje projekt Preliminarza Przychodów i Wydatków na 2023 rok w celu przedłożenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie Okręgu Lubuskiego PTT. Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowały ZA 4 osoby: DGJ, GD,JK, JB

Uchwała nr 5/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT uchyla Uchwałę nr 35/2022 z dnia 26 października 2022 roku dotyczącą zatwierdzenia terminu organizacji imprezy SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Senior PTT Nowa Sól 2023 na dzień 27 maja 2023 roku;
2. Wobec przyznania przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku Szkole Tańca ALEKSANDRA prawa do organizacji turnieju z cyklu Grand Prix Seniorów w terminie 17 czerwca 2023 roku w Nowej Soli oraz zgodnie z Wnioskiem przesłanym przez Aleksandrę Marciniec reprezentującą ST ALEKSANDRA, Zarząd Okręgu zatwierdza termin turnieju SOLNY OTTT Grand Prix Senior Nowa Sól 2023 na dzień 17 czerwca 2023 roku;

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JK, JB, AM

Uchwała nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin KONWALIOWEGO Turnieju Tańca;
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyraził zgodę na zorganizowanie Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT przez Szkołę Tańca GRACJA – Zielona Góra;
3. KONWALIOWY Turniej Tańca i Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT odbędą się w dniu 7 maja 2023 roku w Drzonkowie;
4. Propozycję organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT oraz KONWALIOWEGO TT w imieniu ST GRACJA przesłała do Zarządu Dominika Górska – Jabłońska;

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, JK, DGJ, JB, AM

Uchwała nr 3/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził rezerwację terminu turnieju pn. ‘KASZTELAŃSKI’ zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu w imieniu KTT ‘URBAN’ przesłał Tadeusz Urban. Turniej odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 roku w Kożuchowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JK, JB, AM

Uchwała nr 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku

1 .Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił zmienić Uchwałę nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku w ten sposób, że treść powołanej uchwały w całym brzmieniu punktu 1. zastąpić należy następującą treścią:

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT podjął decyzję dotyczącą umocowania niżej wymienionych osób do działania dwuosobowo ( w dowolnym powiązaniu ) w imieniu Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Banku PKO BP:

- Dominika Górska – Jabłońska – prezes OL PTT

- Justyna Kownacka – skarbnik OL PTT

- Jolanta Bechyne – sekretarz OL PTT

2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku pozostaje bez zmian.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, JB, DGJ; P-0; W-0; nie głosowała AMJola

Uchwała nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT podjął decyzję dotyczącą umocowania niżej wymienionych osób do reprezentacji dwuosobowej ( w dowolnym powiązaniu ) Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Banku PKO BP:

- Dominika Górska – Jabłońska – prezes OL PTT

- Justyna Kownacka – skarbnik OL PTT

- Jolanta Bechyne -sekretarz OL PTT

2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wprowadza ograniczenie kwotowe do 1.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Okręgu;

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.plGłosowanie: ZA-DGJ, GD, JK, JB, AM

Uchwała nr 42/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku

Prezes Okręgu Lubuskiego PTT Dominiki Górskiej – Jabłońskiej, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT podjął decyzję o zmianie Banku dla Okręgu Lubuskiego kategorycznie rezygnując z usług dotychczasowego Banku BNP Paribas i postanowił przyjąć ostatecznie Ofertę Banku PKO BP. Zgodnie z decyzją Zarządu, wszystkie operacje finansowe dotyczące Okręgu Lubuskiego będą przeprowadzane w nowym Banku - PKO BP. 2. Na Wniosek Prezes Okręgu Lubuskiego PTT Dominiki Górskiej – Jabłońskiej, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Jolantę Bechyne, która dodatkowo wraz Prezesem OL PTT i Skarbnikiem OL PTT uzyska uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie bankowym Okręgu Lubuskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB, AM

Uchwała nr 41/2022 z dnia 3 grudnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyraził zgodę na udział Sędzi Jolanty Bechyne w Komisji Sędziowskiej / Blok 4, klasa taneczna ‘B’ / podczas GWIAZDKOWEGO Turnieju Tańca. Prośbę wraz z uzasadnieniem o wyznaczenie dodatkowego Sędziego przesłała do Zarządu OL PTT Dominika Górska-Jabłońska – organizator GWIAZDKOWEGO Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 4 grudnia w Drzonkowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, DGJ, GD, JB; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 40/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Tancerza z KS ‘FANTAZJA’ Alana Paul oraz 10 Tancerzy z ST ‘GRACJA’ zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB, AM

Uchwała nr 39/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT na prośbę Dominiki Górskiej-Jabłońskiej zaakceptował zmianę kategorii tanecznej podczas GWIAZDKOWEGO Turnieju Tańca. W miejsce kategorii SENIOR 2 ‘C’ do turnieju wprowadzona została kategoria do 7H-Solo. Turniej odbędzie się 4 grudnia w Drzonkowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl
łosowanie: ZA-DGJ, JK, AM, GD, JB

Uchwała nr 38/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 6 Tancerzy z Klubu Tańca ‘OSKAR ’Bojadła zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, GD, JB, DGJ; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 37/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin turnieju pn. GWIAZDKOWY Turniej Tańca. Turniej odbędzie się 4 grudnia 2022 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Organizatorem turnieju jest Szkoła Tańca GRACJA i Klub Tańca Sportowego w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, AM, DGJ, GD, JB

Uchwała nr 36/2022 z dnia 26 października 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie zaopiniował OFERTĘ turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego GRAND PRIX POLSKI SENIORÓW Nowa Sól 2023. Organizatorem turnieju SOLNY OTTT GPPS jest Szkoła Tańca ‘ALEKSANDRA’ Nowa Sól. Turniej odbędzie się 27 maja 2023 roku w Nowej Soli /uchwała 35/2022/. OFERTA organizacji GPS PTT, którą do Zarządu przesłała Aleksandra Marciniec, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JK, AM, JB

Uchwała nr 35/2022 z dnia 26 października 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził termin organizacji imprezy SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Seniorów PTT Nowa Sól 2023 - na dzień 27 maja 2023 roku. Turniej odbędzie się w Nowej Soli, organizatorem jest Szkoła Tańca ‘ALEKSANDRA’ Nowa Sól.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JK,AM, JB

Uchwała nr 34/2022 z dnia 11 października 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Sędziego Arkadiusza Guzierowicza z Okręgu Zachodniopomorskiego PTT i zatwierdził jako Wolontariusza do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. SOLNY OTTT odbędzie się 15 października 2022 roku w Nowej Soli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, AM, JK, JB

Uchwała nr 33/2022 z dnia 29 września 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek Sędziego Mikołaja Balcerzaka z Zielonej Góry i zatwierdził jako Wolontariusza do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Międzyrzeckiego Skwierzyna 2022. OTTT odbędzie się 1 października 2022 roku w Skwierzynie;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek Sędzi Agnieszki Maciołka z Poznania i zatwierdził jako Wolontariusza do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny i JANAS LOGISTIC CUP. OTTT oraz JANAS LOGISTIC CUP odbędą się 2 października 2022 roku w Skwierzynie;
Dwa Wnioski w/w Sędziów stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, AM, DGJ

Uchwała nr 32/2022 z dnia 28 września 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Zarządu Klubu Sportowego ‘FANTAZJA’ ze Skwierzyny i postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT przyznając kwotę w wysokości

1.500,00zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. MOL PTT odbędą się 1 października 2022 roku w Skwierzynie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, AM, JB, DGJ, JK

Uchwała nr 31/2022 z dnia 27 września 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 9 tancerzy ST ‘Gracja’ w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, GD, DGJ, AM, JB

Uchwała nr 30/2022 z dnia 22 września 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 5 Tancerzy z KS ‘Fantazja’ zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, AM, JK, JB, DGJ

Uchwała nr 29/2022 z dnia 15 września 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Seniorów Nowa Sól 2022. SOLNY OTTT odbędzie się 15 października 2022 roku w Nowej Soli. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca ALEKSANDRA Nowa Sól. Decyzję o zatwierdzeniu Regulaminu GPPS podejmuje Komisja ds. Seniorów PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, DGJ, GD, AM, JB

Uchwała nr 28/2022 z dnia 13 września 2022 roku


Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdza dwa Regulaminy przedłożone w dniu 12 września 2022 roku
przez Justynę Kownacką, reprezentującą Klub Sportowy ‘Fantazja’:

a/ Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT i Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty

Międzyrzeckiego Skwierzyna 2022. MOL PTT oraz OTTT odbędą się 1 października 2022 roku w Skwierzynie.

b/ XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny i JANAS LOGISTIC

CUP. XV OTTT oraz JANAS LOGISTIC CUP odbędą się 2 października 2022 roku w Skwierzynie.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT uchyla uchwałę nr 27/2022 z dnia 9 września 2022 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.pkreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, AM, JB, GD, DGJUchwała nr 27/2022 z dnia 9 września 2022 roku

1.Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Międzyrzeckiego Skwierzyna 2022.
MOL PTT oraz OTTT odbędą się 1 października 2022 roku w Skwierzynie
2.Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny oraz JANAS LOGISTIC CUP.
XV OTTT oraz JANAS LOGISTIC CUP odbędą się 2 października 2022 roku w Skwierzynie;

3. Komisja ds. Sędziów i Skrutinerów PTT zatwierdziła Sędziego Sławomira Sochackiego do udziału w Komisji Sędziowskiej podczas MOL PTT i OTTT oraz XV OTTT i JANAS LOGISTIC CUP. Organizatorem wymienionych turniejów jest Klub Sportowy FANTAZJA Skwierzyna;
4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, JK, JB, DGJ; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 26/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Nagrody Finansowe za wyniki sportowe w 2021 roku dla sześciu par i jednego tancerza Okręgu Lubuskiego – zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu OL PTT w imieniu ST ‘Gracja’ przesłała Dominika Górska – Jabłońska w dniu 8 sierpnia 2022 roku. Przyznana kwota w wysokości 8.800zł ( słownie: osiem tysięcy osiemset złotych ) przeznaczona zostanie na opłacenie szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem tancerzy i wypłacona zostanie przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Wykaz tancerzy i wyniki sportowe oraz przyznane kwoty dla poszczególnych osób zapisane są we Wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, JB, GD, AM

Uchwała nr 25/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał Szkole Tańca ‘GRACJA’ z Zielonej Góry prawo do organizacji turnieju pn. GWIAZDKOWY Turniej Tańca Towarzyskiego. Turniej odbędzie się w dniu 4 grudnia 2022 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, GD, AM, JB, JK

Uchwała nr 24/2022 z dnia 30 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 4 nowych tancerzy z KTT ‘Oskar’ Bojadła, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, JK, GD, JB, DGJ

Uchwała nr 23/2022 z dnia 26 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął rezygnację Sędziego Kazimierza Kopaczyńskiego i zatwierdził Sędziego Mikołaja Balcerzaka z Zielonej Góry do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego KRASNAL 2022. Turniej odbędzie się 11 czerwca 2022 roku w Nowej Soli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, JK, JB, GD, DGJ

Uchwała nr 22/2022 z dnia 18 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego 4 nowych tancerzy z ST ‘Gracja’: Marcel Has, Vasilisa Honcharova, Donata Karwacka, Kostiantyn Podhuzov.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, AM, JK, JB, GD

Uchwała nr 21/2022 z dnia 17 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego KRASNAL 2022. Turniej odbędzie się 11 czerwca 2022 roku w Nowej Soli. Organizatorem turnieju jest Szkoła Tańca ‘ALEKSANDRA’ Nowa Sól.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JB, AM, JK

Uchwała nr 20/2022 z dnia 11 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST ALEKSANDRA Nowa Sól prawo do organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego KRASNAL 2022. Turniej odbędzie się 11 czerwca 2022 roku w Nowej Soli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, AM, JB, GD

Uchwała nr 19/2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Działając w oparciu o preliminarz dochodów i wydatków Okręgu Lubuskiego na 2022 rok, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Seniorów Nowa Sól 2022 przyznając kwotę w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) na zakup trofeów dla trzech pierwszych par turniejowych. GPP Seniorów odbędzie się 28 maja 2022 roku w Nowej Soli. PROŚBĘ o dofinansowanie przesłała do Zarządu Aleksandra Marciniec – organizator Turnieju SOLNY OTTT GPPS /załącznik do niniejszej uchwały/.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, AM, JB

Uchwała nr 18/2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 4 nowych tancerzy z KTT ‘URBAN’ Nowa Sól, zgodnie z Deklaracjami, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, AM, GD, JB

Uchwała nr 17/2022 z dnia 2 maja 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT działając w oparciu o preliminarz dochodów i wydatków Okręgu Lubuskiego na 2022 rok, postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G, F, E przyznając kwotę w wysokości 500zł ( słownie: pięćset złotych ) na organizację MOL. Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się 14 maja 2022 roku w Kożuchowie. PROŚBĘ o dofinansowanie MOL przesłał do Zarządu organizator MOL Tadeusz Urban /załącznik do niniejszej uchwały/. Przyznana kwota wypłacona zostanie na podstawie faktur.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, AM, GD, JB

Uchwała nr 16/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdza Regulamin Turnieju pn. KASZTELAŃSKI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G, F, E SOLIŚCI, zgłoszony przez organizatora Tadeusza Urbana w dniu 27 kwietnia 2022 roku, stwierdzając jednocześnie, że zatwierdzenie Regulaminu powołanego Turnieju dokonane uchwałą Zarządu nr 14/2022 z dnia 26 kwietnia jest bezprzedmiotowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, DGJ, JB, JK, GD

Uchwała nr 15/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Dominiki Górskiej – Jabłońskiej i postanowił dofinansować Grand Prix Polski PTT przyznając kwotę w wysokości 2 000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) na gaże sędziowskie. GPP PTT organizowane jest przez ST GRACJA w dniu 7 maja 2022 roku w Zielonej Górze. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu stosownych faktur.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JK, AM, JB

Uchwała nr 14/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku

1.Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju pn. KASZTELAŃSKI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;

2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT nie wyraził zgody na przeprowadzenie w formule OPEN Mistrzostw Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G, F, E SOLO. W Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego w rywalizacji tanecznej mogą wziąć udział wyłącznie SOLIŚCI z Okręgu Lubuskiego (uchwała nr 3/2022);

3. KASZTELAŃSKI OTTT oraz MOL H, G, F, E SOLO, odbędą się 14 maja 2022 roku w Kożuchowie. Organizatorem jest KTT „URBAN” Tadeusz i Greta (PHU Tadeusz Urban) – Nowa Sól;

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, GD, AM, JK, JB

Uchwała nr 13/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 4 nowych tancerzy z KS ‘Fantazja’ Skwierzyna, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, DGJ, JB, AM, GD

Uchwała nr 12/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył prośbę Karoliny Bieńkowskiej i postanowił wprowadzić do VII Wiosennego Turnieju Tańca dwie dodatkowe kategorie taneczne, tj. 10-11G Solo i 12-13H.

Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2022 roku w Deszcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, DGJ, AM, JK

Uchwała nr 11/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 7 nowych tancerzy z Klubu Tańca ‘Oskar’ Bojadła, zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, JB, AM, GD

Uchwała nr 10/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin turnieju - VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Turniej odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2022 roku w Deszcznie. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy „DANCE MIX” Deszczno.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, AM, JK, DGJ

Uchwała nr 9/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin turnieju pn. KONWALIOWY Turniej Tańca, który odbędzie się 7 maja 2022 roku oraz Regulamin turnieju pn. KONWALIOWY Turniej Tańca, który odbędzie się 8 maja 2022 roku. Organizatorem dwudniowego turnieju, który odbędzie się w Zielonej Górze, jest Szkoła Tańca ‘Gracja’ Zielona Góra; 2. Sędzia Waldemar Ziomek z Poznania został wyznaczony przez Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT na Sędziego Głównego podczas trwającego dwa dni KONWALIOWEGO Turnieju Tańca; 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JK, JB, AM

Uchwała nr 8/2022

Zarządu Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Zielonej Górze

na zasadzie art.17 p-kt 3 w zw. z art.25 i art.11 punkt 2 podpunkt 1) Statutu PTT uchwala:

I. Zwołuje w siedzibie Zarządu OL PTT w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego nr 19A. Nadzwyczajne, Walne Zebranie Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 22 kwietnia 2022 roku i na godz.18.00 w pierwszym terminie oraz na godz.18.30 tego dnia w drugim terminie, celem dokonania wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT w miejsce członka skreślonego,

II. W wykonaniu punktu I.-go Uchwały, przyjmuje się porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OL PTT, jak niżej następuje:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu Lubuskiego
PTT;
2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta NWZ OL PTT;
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ OL PTT;
4. Dyskusja o ilości członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
OL PTT, których wybrać należy dla zminimalizowania
ewentualności dekompozycji Sądu Koleżeńskiego OL PTT w
przypadku, gdy w czasie kadencji OSK jeden z członków
utraci zdolność do piastowania funkcji w tym Sądzie;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ilości członków wybieranych
do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
7. Wybory, w miejsce skreślonego członka lub członków
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego OL PTT ;
8. Inne sprawy porządkowe i wolne wnioski;
9. Zakończenie obrad.

III. Określa, że uchwała wchodzi w życie w dniu jej uchwalenia, to jest w dniu 02 kwietnia 2022 roku.
IV. O podjętej uchwale i o terminie i miejscu NWZ OL PTT powiadomić członków OL PTT poprzez zamieszczenie pełnego tekstu uchwały na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Ponadto, Zarząd OL PTT zobowiązuje swoich członków do podjęcia dodatkowych starań w tym celu, aby oznaczone miejsce i czas NWZ OL PTT przekazane zostało do wiadomości możliwie największej liczbie członków Towarzystwa w Naszym Okręgu i przez to, na zwołanym NWZ zapewniona była możliwie dobra frekwencja.

Prezes OL PTT
Sekretarz OL PTT

Uchwała nr 6/2022 z dnia 21 marca 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST ‘GRACJA’ prawo do organizacji turnieju pn. KONWALIOWY Turniej Tańca. Turniej odbędzie się w dniach 7-8 maja 2022 roku w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, AM, DGJ

Uchwała nr 5/2022 z dnia 20 marca 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS „DANCE MIX” prawo do organizacji turnieju pn. VII Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2022 roku w Deszcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JB, GD, JK, AM

Uchwała nr 4/2022 z dnia 10 marca 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS ‘Fantazja’ prawo do organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT i XV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. MOL PTT i XV OTTT zaplanowane są w dniach 1 i 2 października 2022 roku w Skwierzynie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JB, AM, JK

Uchwała nr 3/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

Zarząd Okręgu lubuskiego PTT przyznał KTT „URBAN” Tadeusz i Greta (PHU Tadeusz Urban) prawo do organizacji turnieju pn. KASZTELAŃSKI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego oraz prawo do organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G, F – SOLIŚCI. W Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego w rywalizacji tanecznej mogą wziąć udział wyłącznie SOLIŚCI z Okręgu Lubuskiego. KASZTELAŃSKI OTTT oraz MOL - SOLIŚCI odbędą się w dniu 14 maja 2022 roku w Kożuchowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, GD, JB, DGJ, JK

Uchwała nr 2/2022 z dnia 5 lutego 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 27 marca 2022 roku. Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina 17.30 – I termin, godzina 18.00 – II termin.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął proponowany Porządek Obrad, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 3 nowych tancerzy z Centrum Tańca Fan Dance Gorzów Wlkp., zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, JK, DGJ, GD, JB

Uchwała nr 50/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał Szkole Tańca ‘Aleksandra’ prawo do organizacji turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. SOLNY OTTT planowany jest na dzień 28 maja 2022 roku w Nowej Soli;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie zaopiniował OFETĘ organizacji turnieju Grand Prix Polski Seniorów PTT Nowa Sól 2022. Organizatorem GPPS PTT jest Szkoła Tańca ‘Aleksandra’ Nowa Sól. GPPS PTT planowane jest na dzień 28 maja 2022 roku w Nowej Soli;
Wniosek o przyznanie praw organizacji turnieju SOLNY OTTT i OFERTA organizacji turnieju Grand Prix Polski Seniorów PTT stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, DGJ, JK, JB, GD

Uchwała nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 3 nowych tancerzy z Centrum Tańca Fan Dance Gorzów Wlkp., zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, JK, DGJ, GD, JBUchwała nr 47/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął rezygnację Sędziego Mateusza Śmikiela i zatwierdził Sędzię Katarzynę Porazik ze Szczecina do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas GWIAZDKOWEGO Turnieju Tańca, który odbędzie się 28 listopada 2021 roku w Drzonkowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, AM, JB, GD, DGJUchwała nr 49/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego 5 nowych tancerzy ze Szkoły Tańca GRACJA, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, AM, GD, JK, JB

Uchwała nr 48/2021

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek ST ‘ALEKSANDRA’ z dnia 7 listopada 2021 roku dotyczący wsparcia finansowego na organizowany w dniu 4 grudnia 2021 roku w Nowej Soli SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego GRAND PRIX SENIOR 2021. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji finansowej w naszym Okręgu i zgodnie z akceptacją przez Wnioskodawczynię Aleksandrę Marciniec - częściowego dofinansowania wzmiankowanego Turnieju, Zarząd OL PTT przyznaje kwotę w wysokości 1 500 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali. Przyznana kwota wypłacona zostanie na podstawie faktur. Wniosek przesłany do Zarządu przez Aleksandrę Marciniec, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, DGJ; P-0; W-0; nie głosowała-AMUchwała nr 46/2021 z dnia 14 listopada 2021 roku


Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. W ramach Turnieju odbędzie się Grand Prix Polski Seniorów. Regulamin GPPS został zatwierdzony przez Komisję ds. Seniorów PTT, natomiast skład Komisji Sędziowskiej został zatwierdzony przez Komisję ds. Sędziów i Skrutinerów PTT. SOLNY OTTT Nowa Sól Grand Prix Polski Seniorów organizowany jest przez Szkołę Tańca ‘ALEKSANDRA’ Nowa Sól i odbędzie się 4 grudnia 2021 roku w Nowej Soli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB, AMUchwała nr 45/2021 z dnia 9 listopada 2021 rokuZarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Gwiazdkowego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Turniej odbędzie się 28 listopada 2021 roku w Drzonkowie. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca ‘GRACJA’, Klub Tańca Sportowego w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JK, AM, JB, DGJ

Uchwała nr 44/2021 z dnia 15 października 2021 roku


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTT nr 106/2021, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT typuje na Mistrzostwa Polski PTT Sędziego Okręgu Lubuskiego Pana Marcina Zawiślaka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-JK, GD, DGJ, JB; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 43/2021 z dnia 28 września 2021roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 8 nowych tancerzy z KS ‘Fantazja’, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, AM, JK, JB, DGJ

Uchwała nr 42/2021

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT powołuje Sędzię Panią Marzenę Stachurę z USA do Komisji Sędziowskiej Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny w oparciu o zgodę wyrażoną przez Komisję ds. Sędziów i Skrutinerów Polskiego Towarzystwa Tanecznego z dnia 22 września 2021 roku.

Głosowanie za: DJ, GD, JB, AM, JK

Uchwała nr 41/2021 z dnia 9 września 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się 2 października 2021 roku w Skwierzynie. Organizatorem Turnieju jest KS ‘FANTAZJA’ Skwierzyna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosownie: ZA-GD, JK, AM, JB, DGJ

Uchwała nr 40/2021 z dnia 7 września 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST ‘GRACJA’ prawo do organizacji Gwiazdkowego Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 28 listopada 2021 roku w Drzonkowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-GD, JB, JK, DGJ, AM

Uchwała nr 39/2021 z dnia 6 września 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS ‘FANTAZJA’ prawo do organizacji XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się 2 października 2021 roku w Skwierzynie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: ZA-AM, JK, GD, JB, DGJ

Uchwała nr 38/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę pary tanecznej za Szkoły Tańca ‘Gracja’ Tomasza Jaszewskiego i Alicji Kotarby i postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) dla Tomasza Jaszewskiego i kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) dla Alicji Kotarby. Przyznane kwoty dla Tomasza Jaszewskiego i Alicji Kotarby przeznaczone zostaną na dofinansowanie planowanych szkoleń z udziałem w/w pary tanecznej i wypłacone zostaną w formie przelewu na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Prośba w/w pary tanecznej wraz z Uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 37/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek, który do Zarządu Okręgu w imieniu ST ‘Gracja’ przesłała Dominika Górska – Jabłońska i postanowił przyznać nagrody finansowe dla par/tancerzy Okręgu Lubuskiego za wyniki sportowe w 2020 roku. Po doprecyzowaniu Wniosku z dnia 2 lipca 2021 roku i po ostatecznym ustaleniu ilości tancerzy oraz po korekcie wysokości kwoty, Zarząd Okręgu przyznaje indywidualne nagrody finansowe po 1.500zł dla 9 tancerzy. Przyznane nagrody finansowe w łącznej wysokości 13.500zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych ), przeznaczone zostaną na opłacenie planowanych szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem 9 tancerzy i wypłacone zostaną przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Wniosek, w którym znajduje się wykaz i wyniki sportowe 9 tancerzy Okręgu Lubuskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl Głosowanie: ZA-DGJ, JK, GD, JB; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 36/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku

Uchwała nr 36/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał Szkole Tańca ‘ALEKSANDRA’ prawo do organizacji turnieju SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie zaopiniował Ofertę organizacji turnieju Grand Prix Polski Seniorów Nowa Sól 2021. Organizatorem GPP Seniorów jest Szkoła Tańca ‘ALEKSANDRA”;
SOLNY OTTT i GPP Seniorów odbędzie się 4 grudnia 2021 roku w Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.
Głosowanie: ZA-JB, AM, DGJ, GD, JK

Uchwała nr 35/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął Sprawozdanie ze szkolenia w stylu Latin, które odbyło się 28 marca 2021 roku w siedzibie Szkoły Tańca ‘Gracja’. Szkolenie poprowadzili Marek i Kinga Fiksa. Organizatorem szkolenia był Zarząd Okręgu Lubuskiego, a osobą odpowiedzialną za szkolenie była prezes OL PTT Dominika Górska – Jabłońska. Sprawozdanie ze szkolenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził kolejne terminy dwudniowych szkoleń w stylu Latin, tj. 18 i 19 września 2021 roku oraz 18 i 19 grudnia 2021 roku. Szkolenia poprowadzą Marek i Kinga Fiksa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JK, DGJ, GD, JB,AM

Uchwała nr 34/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT dwoje tancerzy ze Studia Tańca ‘CALIPSO’: Magdalenę Ucholc i Huberta Reszkę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, AM, GD, WK, KK, JB, KaK

Uchwała nr 33/2021 z dnia 28 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Wspierających PTT Studio Tańca CALIPSO – Krosno Odrzańskie. Osobą reprezentującą ST CALIPSO jest Remigiusz Leśniański. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, WK, DGJ, GD, JB, KK, KaK

Uchwała nr 32/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 20 czerwca 2021 roku. Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina: I termin godz. 16.30, II termin godz. 17.00
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął proponowany Porządek Obrad, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
link: http://okreglubuskiptt.pl/dokumenty/Porz%C4%85dek%20Obrad%20WZS-W%202021.pdf
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 31/2021 z dnia 26 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Okręgu Lubuskiego PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 30/2021 z dnia 17 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 4 Tancerzy z KS ‘Fantazja’ w poczet Członków Zwyczajnych PTT zgodnie
z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK, DGJ, GD, JB, WK, KK, AM

Uchwała nr 29/2021 z dnia 13 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Prośbę Zarządu KS ‘Fantazja’ i postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego PTT oraz XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Lipki Wielkie 2021. Zgodnie z Prośbą Zarządu KS ’Fantazja’, kwota w wysokości 3.000zł ( słownie: trzy tysiące złotych ) przeznaczona zostanie na zakup pucharów i medali dla uczestników MOL i Z oraz OTTT. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu przez Organizatora właściwych faktur.
Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego odbędą się w dniach 22 i 23 maja 2021 roku w Lipkach Wielkich.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, KaK, GD, JB, AM, KK

Uchwała nr 28/2021 z dnia 10 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego KRASNAL 2021. Turniej odbędzie się 12 czerwca 2021 roku w Nowej Soli. Organizatorem OTTT jest Szkoła Tańca ‘Aleksandra’ Nowa Sól.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, AM, DGJ, KK, JB, GD, KaK

Uchwała nr 27/2021 z dnia 5 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził dwa Regulaminy:
1. Regulamin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Lipki Wielkie 2021. MOL i Z oraz OTTT odbędą się 22 maja 2021 roku w Lipkach Wielkich. Organizatorem MOL i Z oraz OTTT jest KS ‘Fantazja’ Skwierzyna.
2. Regulamin XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Lipki Wielkie 2021. XIII OTTT odbędzie się 23 maja 2021 roku w Lipkach Wielkich. Organizatorem XIII OTTT jest KS ‘Fantazja’ Skwierzyna.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, GD, WK, DGJ, KK, KaK, JB

Uchwała nr 26/2021 z dnia 4 maja 2021 roku

Zgodnie z Wnioskiem Tadeusza Urbana, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 5 tancerzy z KTT ‘Urban’ Nowa Sól. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-JB, GD, DGJ, AM, KK, KaK

Uchwała nr 25/2021 z dnia 4 maja 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 46 tancerzy ze Szkoły Tańca ALEX – Żagań, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, GD, KaK, AM, JB, KK

Uchwała nr 24/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek KTT ‘URBAN’ Tadeusz i Greta Urban Nowa Sól
i postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach H, G, F i Ogólnopolski Turniej Tańca ‘Święto Bzów’. Zgodnie z Wnioskiem, kwota dofinansowania w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) przeznaczona zostanie na zakup pucharów, medali i upominków dla uczestników Mistrzostw Okręgu Lubuskiego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Tańca ‘Święto Bzów’. MOL i OTTT odbędą się 8 maja 2021 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu przez Organizatora właściwych faktur.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, KK, GD, DGJ, JB, AM

Uchwała nr 23/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju Tańca ‘Święto Bzów’. Turniej ‘Święto Bzów’ odbędzie się 8 maja 2021 roku. W tym samym dniu rozegrane zostaną również Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego
w klasach tanecznych H,G,F /uchwała Zarządu OL PTT nr 21/2021/. Organizatorem Turnieju ‘Święto Bzów’ i MOL jest KTT ‘URBAN’ Tadeusz i Greta Urban Nowa Sól. Turniej ‘Święto Bzów’ i MOL odbędą się w Siedlisku k/Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 22/2021 z dnia 25 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 10 tancerzy ze Szkoły Tańca ‘Gracja’ w poczet Członków Zwyczajnych PTT zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, GD, JB, KaK, KK, AM

Uchwała nr 21/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KTT ‘Urban’ Tadeusz i Greta Urban - prawo do organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G, F. W Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego w rywalizacji tanecznej mogą wziąć udział wyłącznie pary taneczne z Okręgu Lubuskiego. Mistrzostwa Okręgu planowane są podczas Turnieju ‘Święto Bzów’ w dniu 8 maja 2021 roku w Siedlisku/Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, KK, AM, DGJ, GD, JB

Uchwała nr 20/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych PTT 4 tancerzy ze Szkoły Tańca ‘Gracja’ zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, DGJ, GD, JB, KK, KaK, AM

Uchwała nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 8 tancerzy ze Studia Tańca Jacka Walkowiaka w poczet Członków Zwyczajnych PTT zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, GD, JB, KK, AM, KaK

Uchwała nr 18/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego
2 tancerzy ze Szkoły Tańca ‘Gracja’: Panią Arletę Maciejewską i Pana Krzysztofa Maciejewskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, KaK, WK, GD, JB, KK, AM

Uchwała nr 17/2021 z dnia 19 marca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał Szkole Tańca ‘ALEKSANDRA’ prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego KRASNAL Nowa Sól 2021. Turniej odbędzie się 12 czerwca 2021 roku w Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosownie: ZA-GD, DGJ, JB, AM, KaK, WK, KK

Uchwała nr 16/2021 z dnia 15 marca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 28 tancerzy z Centrum Tańca FAN DANCE w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, AM, GD, DGJ, JB, KK

Uchwała nr 15/2021 z dnia 14 marca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KTT ‘URBAN’ Tadeusz i Greta Urban prawo organizacji Turnieju „Święto Bzów”. Turniej odbędzie się 8 maja 2021 roku w Siedlisku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, GD, KK, KaK, JB, DGJ, AM

Uchwała nr 14/2021 z dnia 10 marca 2021 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS ’FANTAZJA’ prawo organizacji XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku
w Skwierzynie.
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS ‘FANTAZJA’ prawo organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego
i Zachodniopomorskiego. MOL i Z odbędą się 25 kwietnia 2021 roku w Skwierzynie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl Głosowanie: ZA-DGJ, WK, KaK, KK, GD, JB, AM

Uchwała nr 13/2021 z dnia 10 marca 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek Dominiki Górskiej – Jabłońskiej i postanowił dofinansować Mistrzostwa Klas A, B i C. Kwota dofinansowania wynosi 4.000zł ( słownie: cztery tysiące złotych )
i przeznaczona będzie na zapłacenie gaży dla 5 Sędziów biorących udział w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Mistrzostw Klas A, B i C, zgodnie z Wnioskiem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Mistrzostwa Klas A, B i C odbędą się 13 marca 2021 roku w Zielonej Górze. Organizatorami Mistrzostw są: Polskie Towarzystwo Taneczne, Okręg Lubuski PTT, Szkoła Tańca ‘GRACJA’ z Zielonej Góry.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, WK, KaK, KK, JB, AM; P-0; W-o; nie głosowała DGJ

Uchwała nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021 roku

Po weryfikacji Listy Tancerzy przesłanej przez Administratora CBD OL PTT, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 12 tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego ‘OSKAR’ Bojadła w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, DGJ, KaK, WK, JB, KK; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 11/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął Karinę Nawrot – Sadecką w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego;
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął Uczniowski Klub Sportowy „STARLIGHT” Zielona Góra w poczet Członków Wspierających Okręg Lubuski PTT. UKS „STARLIGHT” reprezentowany jest przez Karinę Nawrot – Sadecką;
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, KaK, WK, KK, GD, JB, AM Jola

Uchwała nr 10/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 4 tancerzy z Centrum Tańca FAN DANCE w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, GD, JB, KaK, AM, KK, DGJ

Uchwała nr 9/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 14 tancerzy z Centrum Tańca FAN DANCE w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, JB, DGJ, KaK, WK, AM, KK

Uchwała nr 8/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie Okręgu Lubuskiego PTT w stylu LATIN.
Kwota dofinansowania zostanie doprecyzowana po szkoleniu, zgodnie z kalkulacją kosztów przedstawionych w Projekcie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Szkoleniowcami będą Kinga i Marek Fiksa. Organizatorem Szkolenia jest Dominika Górska-Jabłońska – prezes Okręgu Lubuskiego PTT.
Szkolenie odbędzie się 28 marca 2021 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, DGJ, JB, WK, KaK, KK; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 7/2021 z dnia 6 lutego 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 12 tancerzy z Centrum Tańca FAN DANCE w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, DGJ, GD, JB, KK, KaK; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 37 tancerzy z Centrum Tańca FAN DANCE
w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął 3 tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Tanecznego wskazanych na Liście przesłanej przez Administratora CBD OL PTT. Lista stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po jej uchwaleniu i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl Głosowanie: ZA-WK, DGJ, GD, KaK, JB, KK, AM

Uchwała nr 5/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku

1. Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT stosując się do zasady art. 10 punkt 1f ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach” /Dz. U. ze zmianami z 2020 roku poz. 695 oraz 1086/ przyjmuje, że upływająca w roku sprawozdawczym 2021 kadencja wszystkich władz Okręgu Lubuskiego PTT ma miejsce w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” i w związku z tym, kadencja władz Okręgu Lubuskiego PTT, w tym delegatów na Walne Krajowe Zjazdy PTT, podlega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej, niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po jej uchwaleniu i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl. Głosowanie: ZA-DGJ, WK, JB, KaK, GD, KK, AM

Uchwała nr 4/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy ze Szkoły Tańca ‘GRACJA’ w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, GD, KaK, AM, DGJ, KK, JB

Uchwała nr 3/2021 z dnia 23 stycznia 2021 roku

Treść uchwały zamieszczona jest w zakładce "dokumenty do pobrania" jako Wypis z protokołu z posiedzenia Zarządu.

Uchwała nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy ze Szkoły Tańca ‘ALEKSANDRA’ w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, DGJ, KK, GD, AM, JB

Uchwała nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku

Po doprecyzowaniu kosztów związanych z organizacją Szkolenia Okręgowego i ilości zgłoszonych tancerzy, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT dofinansował Szkolenie w stylu LATIN, które odbyło się 20 grudnia 2020 roku w Zielonej Górze. Dopłata do Szkolenia wyniosła 1.037zł ( słownie: jeden tysiąc trzydzieści siedem złotych ).
Szkolenie dla Par Sportowych z Okręgu Lubuskiego poprowadzili Kinga i Marek Fiksa.
Osobą odpowiedzialną za Szkolenie była Dominika Górska-Jabłońska – prezes OL PTT.
Sprawozdanie ze Szkolenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK, WK, DGJ, GD, JB, AM, KK

Uchwała nr 29/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować PUCHAR OKĘGU LUBUSKIEGO PTT „Gwiazdkowy Turniej Tańca” w kwocie 2000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ) - zgodnie z Wnioskiem, który w imieniu ST „Gracja” do Zarządu OL PTT przesłała Dominika Górska-Jabłońska w dniu 4 grudnia 2020 roku. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
PUCHAR OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT „Gwiazdkowy Turniej Tańca” odbędzie się 19 grudnia 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, KaK, WK, AM, DGJ, KK, JB

Uchwała nr 28/2020 z dnia 4 grudnia 2020

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju PUCHAR OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT Gwiazdkowy Turniej Tańca”. Organizatorem Turnieju jest ST „Gracja”. Turniej odbędzie się 19 grudnia 2020 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, KaK, GD, JB, AM, KK

Uchwała nr 27/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST „Gracja” prawo organizacji turnieju pn. Gwiazdkowy Turniej Tańca PUCHAR OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT. Turniej odbędzie się 19 grudnia 2020 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, KaK, AM, GD, JB, KK

Uchwała nr 26/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku

Zgodnie z uchwałą ZG PTT nr 83/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT deleguje Pana Marcina Zawiślaka – Sędziego Okręgu Lubuskiego PTT – do pracy w Komisji Sędziowskiej podczas Mistrzostw Polski PTT w Tańcach Latynoamerykańskich. Termin MP w LA ustalony jest na dzień 14 listopada 2020 roku. Mistrzostwa Polski odbędą się w Krakowie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK, DGJ, GD, AM, WK, JB, KK

Uchwała nr 25/2020 z dnia 21 października 2020 roku

Zgodnie z uchwałą ZG PTT nr 80 z dnia 20-10-2020, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT deleguje Pana Grzegorza Deptę - Sędziego Okręgu Lubuskiego PTT - do udziału w pracach Komisji Sędziowskiej podczas Mistrzostw Polski PTT w Standardzie. MP w ST odbędą się 24 października 2020 roku w Zabrzu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JB, WK, KaK, AM, KK

Uchwała nr 24/2020 z dnia 13 października 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyraził zgodę na rozegranie Mistrzostw Okręgu Lubuskiego
i Zachodniopomorskiego PTT w kategorii 10 – 11 ( Juvenile 2 ) w Kombinacji 6T i w kategorii 12 – 13 ( Junior 1 )
w 4T ST i w 4T LA oraz w kategorii SENIOR I, II, III, IV w 4T ST i w 4T LA.
Zarząd OL PTT wyznaczył Irenę Stachurę ze Szczecina na Sędziego Głównego MOL i Z.
Termin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego PTT ustalony został na dzień 18 października 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, GD, JB, KaK, WK, AM, KK

Uchwała nr 23/2020 z dnia 5 października 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się 17 października 2020 roku w Skwierzynie. Organizatorem OTTT jest KS ‘Fantazja’ ze Skwierzyny.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego
i Zachodniopomorskiego PTT. Mistrzostwa odbędą się 18 października 2020 roku w Skwierzynie. Organizatorem MOL i Z PTT jest KS ‘Fantazja’ ze Skwierzyny.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, GD, DGJ, AM, KK, JB

Uchwała nr 22/2020 z dnia 29 września 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS „Fantazja” prawo do organizacji dwóch turniejów tańca:
- XIII OTTT o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się 17 października 2020 roku w Skwierzynie;
- Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Mistrzostwa odbędą się 18 października 2020 roku
w Skwierzynie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, DGJ, AM, GD, KK, JB, KaK

Uchwała nr 21/2020 z dnia 23 września 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST ‘Gracja’ prawo do organizacji Gwiazdkowego Turnieju Tańca. Turniej Tańca odbędzie się 5 grudnia 2020 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, GD, AM, DGJ, JB, KK

Uchwała nr 20/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Nagrody Finansowe za wyniki sportowe w 2019 roku dla 5 par Okręgu Lubuskiego – zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu OL PTT w imieniu ST „Gracja” przesłała Dominika Górska-Jabłońska.
Przyznana kwota dla 5 par w wysokości 17.000zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych ) przeznaczona zostanie na opłacenie planowanych szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem par sportowych i wypłacona zostanie przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia.
Wykaz tancerzy i wyniki sportowe oraz przyznane kwoty dla poszczególnych osób, zapisane są we Wniosku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK; DGJ; WK; JB; GD; P-0; W-0; nie głosowali: KK; AM

Uchwała nr 19/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek pary tanecznej Alicji Kotarby i Tomasza Jaszewskiego z dnia 2 lipca 2020 roku i postanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) dla Alicji Kotarby i kwotę w wysokości 1.000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) dla Tomasza Jaszewskiego. Przyznana kwota dla Alicji Kotarby i Tomasza Jaszewskiego przeznaczona zostanie na opłacenie planowanych szkoleń z udziałem pary tanecznej i wypłacona zostanie w formie przelewu na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia.
Wniosek pary tanecznej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK; DGJ; WK; JB; GD; P-0; W-0; nie głosowali: AM; KK

Uchwała nr 18/2020 z dnia 21 maja 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST Aleksandra - Nowa Sól prawo organizacji turnieju SOLNY OTTT Liga Seniorów Nowa Sól 2020. Turniej tańca odbędzie się 19 grudnia 2020 roku w Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, AM, DGJ, KK, GD, JB, KaK

Uchwała nr 17/2020 z dnia 20 maja 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął Porządek Obrad na Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2020 roku w Zielonej Górze. Proponowany Porządek Obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, KK, KaK, GD, JB

ZAŁĄCZNIK:

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze
Okręgu Lubuskiego PTT zgodnie z uchwałą nr 16/2020 z dnia 20 maja 2020 roku.
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19 A ( ST „Gracja” );
Data: 28 czerwca 2020 roku;
Godzina: 15.00 – I termin; godzina 15.30 – II termin
Proponowany porządek obrad
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
Okręgu Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
w dniu 28 czerwca 2020 roku
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego PTT;
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta WZS OL PTT;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej WZS OL PTT;
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-
Skrutacyjno-Wnioskową;
5. Przyjęcie porządku obrad WZS OL PTT;
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgu Lubuskiego;
7. Przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu Lubuskiego;
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz
z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego PTT;
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu Lubuskiego PTT;
10. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu
Lubuskiego PTT;
11. Zakończenie obrad.
Zgodnie ze Statutem PTT od dnia 14 czerwca 2020 roku w CBD PTT
zamieszczone będą:
- sprawozdanie z działalności OL PTT,
- sprawozdanie finansowe OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OL PTT,
- sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OL PTT.
Zarząd
Okręgu Lubuskiego PTT

Uchwała nr 16/2020 z dnia 20 maja 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A
I termin: godz.15.00
II termin: godz. 15.30
W związku z sytuacją związaną z Koronawirusem, Zarząd OL PTT prosi wszystkich Członków Zwyczajnych PTT, którzy posiadają uprawnienia do głosowania na dzień Zebrania, a chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym o zgłaszanie się do dnia 21 czerwca 2020 roku do Administratora CBD Okręgu Lubuskiego PTT na adres: gosia_kocinska@poczta.onet.pl celem właściwego przygotowania lokalu, a w przypadku dużej ilości zgłoszeń przygotowanie się do przeprowadzenia WZS OL PTT on-line.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, KK, WK, GD, JB, KaK

Uchwała nr 15/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku

W związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przełożyć Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego, które zostało zwołane na dzień 19 kwietnia 2020 roku. Nowy termin ZWZS ustalony będzie przez Zarząd Okręgu Lubuskiego niezwłocznie po zniesieniu obowiązku zakazu zgromadzeń. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, GD, DGJ, KK, JB, AM, KaK

Uchwała nr 14/2020 z dnia 24 marca 2020

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zaakceptował Projekt Szkolenia Okręgu Lubuskiego PTT w Stylu Standard. Projekt został przesłany w formie elektronicznej przez Wojciecha Krzykwę w dniu 5 marca 2020 roku. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Projektu są: Tomasz Rydzak, członek OL PTT i Wojciech Krzykwa, skarbnik OL PTT. Projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD, WK, AM, JB, KK, KaK; P-0; W-0; nie głosowała DGJ

Uchwała nr 13/2020 z dnia 6 marca 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT uwzględnił prośbę Justyny Kownackiej reprezentującej KS „Fantazja” i postanowił zmienić termin XIII OTTT i MOL PTT z dnia 21 marca 2020 roku w ten sposób, że:
- dnia 25 kwietnia 2020 roku odbędzie się XIII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Skwierzyny;
- dnia 26 kwietnia 2020 roku odbędą się Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT.
XIII OTTT i MOL PTT odbędą się w Skwierzynie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, WK, GD, DGJ, KaK, JB, KK

Uchwała nr 12/2020 z dnia 04.03.2020 r.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził skład sędziowski na Turniej Tańca Towarzyskiego pn DZIEŃ KOBIET.
7 marca 2020 – sobota
Sędzia główny: Grzegorz Depta
Barbara Jawor
Andrzej Mierzejewski
Waldemar Ziomek
Kazimierz Kopaczyński
8 marca 2020 – niedziela
Sędzia główny: Grzegorz Depta
Dominika Leszczyńska
Irena Stachura
Grzegorz Kijkowski
Andrzej Łaszczuk
Andrzej Suchocki
Marcin Zawiślak
Organizatorem Turnieju jest ST „Gracja” Zielona Góra.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KK, DGJ, GD, JB, KaK; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 11/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa PTT w klasach A, B i C w kwocie 2 000zł
( słownie: dwa tysiące złotych ) zgodnie z Wnioskiem, który do Zarządu OL PTT dnia 21 lutego 2020 roku
w imieniu ST „Gracja” przesłała Dominika Górska-Jabłońska.
Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Mistrzostwa PTT w klasach A, B i C odbędą się w dniach 7 i 8 marca 2020 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, KaK, AM, GD, JB, DGJ, KK

Uchwała nr 10/2020 z dnia 22 lutego 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Skwierzyny i Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT. OTTT i MOL odbędą się 21 marca 2020 roku w Skwierzynie. Organizatorem jest KS „Fantazja” Skwierzyna.
Zarząd OL PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT i na zakup pucharów przeznaczył kwotę w wysokości 2000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). Wniosek o dofinansowanie z dnia 13 lutego 2020 roku przesłała do Zarządu Justyna Kownacka – organizator MOL. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, GD, DGJ, JB, WK, KaK; P-0; W-0; nie głosował KK

Uchwała nr 9/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju Tańca Towarzyskiego DZIEŃ KOBIET. TTT organizuje ST „Gracja” w ramach Mistrzostw Klas A,B i C w dniach 7 i 8 marca 2020 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosownie: ZA-DGJ, WK, JB, AM, GD, KK, KaK

Uchwała nr 8/2020 z dnia 31stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, GD, WK, KaK, AM, JB, KK

Uchwała nr 7/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować:
a) Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego dla par posiadających klasę taneczną H,G,F kwotą w wysokości 1000zł
( słownie: jeden tysiąc złotych ) z jednoczesnym przeznaczeniem przyznanego dofinansowania na zakup pucharów oraz medali, przyjmując jednocześnie, że Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Święto Bzów” w dniu 16 maja 2020 roku w Siedlisku k/Nowej Soli, a rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu przez Organizatora właściwych faktur; b) Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego Solistek i Solistów posiadających klasę taneczną H,G,F kwotą w wysokości 1000zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ) z jednoczesnym przekazaniem przyznanego dofinansowania na zakup pucharów oraz medali przyjmując jednocześnie, że Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Powitanie Lata” w dniu 6 czerwca 2020 roku w Sławie, a rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu przez Organizatora właściwych faktur. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KTT „URBAN” prawo do zorganizowania Mistrzostw Okręgu Lubuskiego
w tańcu towarzyskim w konkurencji Solo Dance dla Solistek i Solistów posiadających klasę taneczną H,G,F we wszystkich kategoriach wiekowych wymienionych w załączniku do Wniosku z dnia 19 stycznia 2020 roku, określając równocześnie, że w rywalizacji tanecznej mogą wziąć udział Solistki i Soliści tylko z Okręgu Lubuskiego
i tylko w swojej klasie tanecznej, a przeprowadzona rywalizacja w klasie tanecznej H odbędzie się bez rundy pokazowej. Mistrzostwa Okręgu odbędą się podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Powitanie Lata” w dniu 6 czerwca 2020 roku w Sławie. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o skróceniu terminu zgłaszania się Solistek i Solistów do udziału w MOL do 29 maja 2020 roku do godziny 24.00 w celu optymalnego opracowania przez organizatora Programu Turnieju w ten sposób, że rywalizacje taneczne będzie można zaplanować zgodnie
z ilością zgłoszonych Solistek i Solistów, następnie stosownie do ilości zgłoszeń przeprowadzić w jednym lub dwóch blokach tanecznych, ewentualnie poprzez wprowadzenie dodatkowej konkurencji do bloków tanecznych OTT ”Powitanie Lata”. Ponadto Zarząd wyznacza sekretarza OL PTT Jolantę Bechyne do reprezentowania Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT podczas przedmiotowych Mistrzostw Okręgu Lubuskiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznaje KTT „URBAN” prawo do organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego
w tańcu towarzyskim dla par/pary, posiadających klasę taneczną H,G,F we wszystkich kategoriach wiekowych wymienionych w załączniku do Wniosku z dnia 19 stycznia 2020 roku, określając równocześnie, że w rywalizacji tanecznej mogą wziąć udział tylko pary z Okręgu Lubuskiego i tylko w swojej klasie tanecznej, a przeprowadzona rywalizacja w klasie H odbędzie się bez rundy pokazowej. Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Święto Bzów” w dniu 16 maja 2020 roku w Siedlisku. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o skróceniu terminu zgłaszania się par do udziału w MOL do 8 maja 2020 roku do godziny 24, w celu optymalnego opracowania Programu Turnieju w ten sposób, że rywalizacje taneczne będzie można zaplanować zgodnie z ilością zgłoszeń par, następnie stosownie do ilości zgłoszeń przeprowadzić w jednym lub dwóch blokach tanecznych, ewentualnie poprzez wprowadzenie dodatkowej konkurencji do bloków tanecznych OTT „Święto Bzów”. Ponadto Zarząd wyznacza sekretarza OL PTT Jolantę Bechyne do reprezentowania Zarządu Okręgu Lubuskiego PTT podczas przedmiotowych Mistrzostw Okręgu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 19 kwietnia 2020 roku w siedzibie pod adresem: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19 A, ustalając w tym zakresie ponadto, że godzina 15.30 jest początkiem ZWZS w pierwszym terminie, a godzina 16.00 początkiem ZWZS w drugim terminie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST „Gracja” prawo organizacji Turnieju Tańca Towarzyskiego DZIEŃ KOBIET, towarzyszącemu Mistrzostwom w klasach A,B i C.
Turniej Tańca odbędzie się w dniach 7-8 marca 2020 roku w Zielonej Górze.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AM, WK, DGJ, JB, KaK, GD, KK

Uchwała nr 2/2020 z dnia 12 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT uwzględnił prośbę KS „Fantazja” i postanowił zmienić termin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Skwierzyny z dnia 22 marca 2020 na dzień 21 marca 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,AM,WK,GD,JB,KaK,KK

Uchwała nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KTT „URBAN” Tadeusz i Greta, prawo organizacji dwóch turniejów tańca: „Święto Bzów” i „Powitanie Lata”.
Turniej „Święto Bzów” odbędzie się 16 maja 2020 roku w Siedlisku;
Turniej „Powitanie Lata” odbędzie się 6 czerwca 2020 roku w Sławie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,DGJ,JB,GD,KaK,AM,KK

Uchwała nr 32/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie OL PTT w Stylu STANDARD.
Kwota dofinansowania będzie doprecyzowana po szkoleniu, zgodnie z kalkulacją kosztów przedstawionych
w Projekcie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Szkolenie poprowadzą trzykrotni Mistrzowie Świata w tańcu towarzyskim: Marek Kosaty i Paulina Glazik.
Organizatorami szkolenia są: Tomasz Rydzak – Członek Zwyczajny PTT i Wojciech Krzykwa – Skarbnik OL PTT. Szkolenie odbędzie się w dniach 4-5 stycznia 2020 roku.
Głosowanie: ZA-WK,DGJ,JB,KaK,GD,KK; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 31/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził dodatkowych 3 sędziów na Jesienny TT, który odbędzie się w Zielonej Górze. Sędziowie: Mariola Szymańska, Siergiej Kobylkin i Agnieszka Pomorska, uzupełnią panel sędziowski podczas Jesiennego TT w dniu 16 listopada br.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,WK,JB,DGJ,KaK; P-0; W-0; nie głosowali: AM,KK

Uchwała nr 30/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził wprowadzenie dodatkowej konkurencji SOLO DANCE na Jesiennym TT, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Zielonej Górze. 16 XI 2019 do I Bloku dodano 10-11 H Solo Dance; do 12 G Solo Dance; 17 XI 2019 do I Bloku dodano do 9 H Solo Dance.
Zarząd OL PTT zatwierdził zmianę sędziego w składzie komisji sędziowskiej na Jesiennym TT z Mateusza Śmikiel na Krzysztofa Psciuk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK, DGJ,AM,JB,GD,KaK; P-0; W-0; nie głosował-KK

Uchwała nr 29/2019 z dnia 15 października 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Jesiennego Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 roku w Zielonej Górze. Organizatorem Turnieju jest ST „Gracja”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,JB,WK,DGJ,AM,KK,KaK

Uchwała nr 28/2019 z dnia 11 października 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin VII „Jesiennego” OTTT o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Organizatorem Turnieju jest KS „Dance Mix” – Deszczno. Turniej odbędzie się 27 października 2019 roku
w Deszcznie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KK,DGJ,JB,GD,KaK; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 27/2019 z dnia 2 października 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS „Fantazja” prawo organizacji XIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Turniej odbędzie się 22 marca 2020 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,AM,JB,DGJ,WK,KaK,KK

Uchwała nr 26/2019 z dnia 1 października 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST „Gracja” prawo organizacji Jesiennego Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,JB,DGJ,KaK,KK; P-0; W-0; nie głosowała: AM

Uchwała nr 25/2019 z dnia 30 września 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS „Dance Mix” prawo organizacji VII OTTT o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Turniej odbędzie się 27 października 2019 roku w Deszcznie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,WK,AM,KaK,JB,KK,DGJ

Uchwała nr 24/2019 z dnia 25 września 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego dwoje tancerzy z ST „Gracja”: Sofiia Pashkirska, Karol Witkowski. Deklaracje Członka Zwyczajnego wymienionych tancerzy, znajdują się w dokumentacji Okręgu Lubuskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,AU,JB,KK,DGJ,GD

Uchwała nr 23/2019 z dnia 18 września 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Otyń. Organizatorem Turnieju jest ST „Aleksandra” – Nowa Sól. Turniej odbędzie się 5 października 2019 roku w Otyniu k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,DGJ,KaK,JB,KK,GD; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 22/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Nagrody Finansowe dla 5 najlepszych par sportowych Okręgu Lubuskiego w 2018 roku. Wyniki par przesłała do Zarządu Dominika Górska-Jabłońska. Przyznana kwota dla 5 par w wysokości 14 tys.zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych ), przeznaczona zostanie na opłacenie planowanych szkoleń, obozów, konsultacji z udziałem par sportowych
i wypłacona zostanie przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Wykaz tancerzy i przyznane kwoty dla poszczególnych osób zapisane są we Wniosku ST "GRACJA" z dnia 26 czerwca 2019 roku. Wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,AM,KaK,JB,KK,GD,WK

Uchwała nr 21/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie zaopiniował Ofertę organizacji turnieju SOLNY OTTT Grand Prix Polski Seniorów Nowa Sól 2020. Turniej odbędzie się 30 maja 2020 roku w Nowej Soli. Organizatorem turnieju SOLNY OTTT, GPS 2020 jest ST "ALEKSANDRA" Nowa Sól. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,JB,DGJ,KaK,WK; P-0; W-0; nie głosowała-AM

Uchwała nr 20/2019 z dnia 11czerwca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,KaK,JB,KK,AM,DGJ

Uchwała nr 19/2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju "Powitanie Lata". Turniej odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Sławie. Organizatorem Turnieju jest KTT "URBAN"-Tadeusz i Greta Urban - Nowa Sól. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,DGJ,GD,JB,AM,KaK,KK

Uchwała nr 18/2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju SOLNY OTTT. Podczas Turnieju odbędzie się GPP Seniorów Nowa Sól 2019. Regulamin GPP Seniorów został zatwierdzony przez Komisję ds Ruchu Seniorów PTT i wraz z decyzją Komisji, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. SOLNY OTTT i GPP Seniorów odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w Nowej Soli. Organizatorem jest ST "ALEKSANDRA" - Nowa Sól. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,GD,JB,KK,DGJ; P-0; W-0; nie głosowała AM

Uchwała nr 17/2019 z dnia 9 maja 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z Listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wymieniona na Liście Tancerka Nikola Biadalska, została przyjęta w poczet Członków Zwyczajnych PTT w dniu 25 kwietnia ( Uchwała nr 15/2019 ).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,DGJ,AM,KK,GD,JB,KaK

Uchwała nr 16/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego GRAND PRIX POLSKI SENIORÓW organizowany w dniu 1 czerwca 2019 roku w Nowej Soli. Na zakup nagród dla par GPP SENIOR przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). Wniosek o dofinansowanie SOLNEGO OTTT GPP SENIORÓW złożony przez ST ALEKSANDRA - Nowa Sól, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,KaK,KK; P-DGJ; W-JB; nie głosowała- AM

Uchwała nr 15/2019 z dnia 25 kwietnia2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego przyjął tancerkę w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Deklaracji, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Tancerka reprezentuje ST "Gracja" z Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,AM,KaK,WK,GD,JB,KK

Uchwała nr 14/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił sfinansować opłaty startowe parom z Okręgu Lubuskiego, które wezmą udział w Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego w klasach H,G,F w dniu 11 maja 2019 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Opłaty startowe ujęte w Regulaminie Turnieju "Święto Bzów", MOL w klasach H,G,F wypłacone będą organizatorowi MOL z budżetu Okręgu Lubuskiego zgodnie z listą tancerzy - po Mistrzostwach Okręgu. Regulamin Turnieju "Święto Bzów", MOL, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK,JB,AM,KK; P-WK,DGJ,GD; W-0

Uchwała nr 13/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju "Święto Bzów"; Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach H,G,F. Organizatorem Turnieju "Święto Bzów" i MOL w klasach H,G,F jest KTT "URBAN" Nowa Sól. Turniej "Święto Bzów" i MOL w klasach H,G,F odbędą się 11 maja 2019 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,KaK,JB,DGJ,WK,AM; P-0; W-KK

Uchwała nr 12/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił sfinansować opłaty startowe parom z Okręgu Lubuskiego, które wezmą udział w Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego w dniu 28 kwietnia 2019 roku w Zielonej Górze. Opłaty startowe ujęte w Regulaminie Konwaliowego TT, MOL wypłacone będą organizatorowi MOL z budżetu Okręgu Lubuskiego zgodnie z listą tancerzy - po Mistrzostwach Okręgu. Regulamin Konwaliowy TT, MOL stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,WK,AM,JB,GD,KaK,KK

Uchwała nr 11/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z listą, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
ZA-KaK,GD,WK,DGJ,JB,AM,KK

Uchwała nr 10/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach H,G,F i na zakup pucharów, medali i upominków przeznaczył kwotę w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). MOL odbędą się 11 maja 2019 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Rozliczenie przyznanej kwoty nastąpi po przedstawieniu faktur.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT negatywnie rozpatrzył prośbę o dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Powitanie Lata" zgodnie z uchwałą 22/2018 w której zostały określone priorytety dotacji z budżetu Okręgu Lubuskiego na 2018/2019 rok. Wniosek KTT "URBAN" Tadeusz i Greta Urban - Nowa Sól z dnia 2 marca 2019 roku, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,AM,GD,JB,KK,KaK,DGJ

Uchwala nr 9/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał ST "Aleksandra" prawo organizacji dwóch turniejów tańca:
1) SOLNY OTTT. W ramach turnieju odbędzie się GPPS - Nowa Sól 2019. Turniej odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w Nowej Soli.
2) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Otyń 2019. Turniej odbędzie się 5 października 2019 roku w Otyniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,AM,KK,GD,DGJ,JB

Uchwała nr 8/2019 z dnia 23 marca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Konwaliowy Turniej Tańca - Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego. Organizatorem Konwaliowego TT i MOL jest ST "Gracja". Konwaliowy TT i Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się 28 kwietnia 2019 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,WK,DGJ,AM,KaK,KK,JB

Uchwała nr 7/2019 z dnia 13 marca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyjąć w poczet Członków Wspierających PTT Zielonogórską Filię Szkoły: LATINA DANCE STUDIO. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,KaK,AM,JB,DGJ,KK

Uchwała nr 6/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek ST :Gracja" i wyraził zgodę na rozegranie Mistrzostw Okręgu Lubuskiego w kategorii Dzieci, tj. 10-11 lat w 6 tańcach i w kategorii Juniorów Młodszych, tj. 12-13 lat w 4 tańcach w każdym ze stylów.
Ponadto Zarząd OL PTT postanowił dofinansować MOL i na zakup pucharów i medali dla najlepszych par w Okręgu Lubuskim przeznacza kwotę w wysokości 3.000zł ( słownie: trzy tysiące złotych ). Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego odbędą się 28 kwietnia 2019 roku w ramach Konwaliowego Turnieju Tańca. Wniosek ST "Gracja" z dnia 6 marca 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,AM,KK,KaK,JB,WK; P-0; W-0; nie głosowała DGJ,

Uchwała nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać ST "Gracja" z Zielonej Góry prawo organizacji Konwaliowego Turnieju Tańca i Mistrzostw Okręgu Lubuskiego. Turniej Tańca i MOL odbędą się 28 kwietnia 2019 roku w Babimoście. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AU,KK,GD,JB,DGJ,KaK; P-0; W-0; nie głosował-WK

Uchwała nr 4/2019 z dnia 7 lutego 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyjąć w poczet Członków Wspierających PTT Klub Tańca Towarzyskiego "Oskar" reprezentowany przez Teresę Dobrowolską. Adres: 66-130 Bojadła, ul. Kolejowa 18, tel. 669 224 002, mail: dobrowolskat@interia.eu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,AU,DGJ,KaK,KK,GD,JB

Uchwała nr 3/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Organizatorem Turnieju jest KS "Fantazja" ze Skwierzyny. Turniej odbędzie się 23 marca 2019 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,DGJ,GD,AU,KK,JB

Uchwała nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z listą, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-AU,GD,DGJ,WK,KK,JB,KaK

Uchwała nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT "URBAN"-Tadeusz i Greta Urban z Nowej Soli, prawo organizacji następujących Turniejów Tańca:
1) "Święto Bzów". Turniej odbędzie się 11 maja 2019 roku w Siedlisku k/Nowej Soli;
2) "Powitanie Lata". Turniej odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w Sławie k/Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,JB,GD,KK,DGJ,AU

Uchwała nr 35/2018 z dnia 22 grudnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z listą, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,JB,WK,DGJ,KK,KaK,AU

Uchwała nr 34/2018 z dnia 22 grudnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął Porządek Obrad na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT. ZWZS OL PTT odbędzie się 2 lutego 2019 roku w Zielonej Górze. Porządek Obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,JB,WK,DGJ,KK,KaK,AU

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze

Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A
Data: 2 lutego 2019 roku
Godzina 15.00 – I termin; godzina 15.30 – II termin

Porządek Obrad
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZS;
3. Wybór Prezydium ZWZS
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
6. Stwierdzenie prawomocności ZWZS;
7. Przyjęcie Porządku Obrad;
8. Sprawozdanie z działalności Okręgu Lubuskiego;
9. Sprawozdanie finansowe Okręgu Lubuskiego;
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego;
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego;
12. Dyskusja nad sprawozdaniami;
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium;
14. Podjęcie ewentualnych uchwał;
15. Wolne wnioski;
16. Zakończenie ZWZS.

Uchwała nr 31/2018 z dnia 12 listopada 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 2 lutego 2019 roku. ZWZS odbędzie się w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 19A; godzina 15.00 - I termin; godzina 15.30 - II termin. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,GD,KK,WK,JB,AU,KaK

Uchwała nr 30/2018 z dnia 12 listopada 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego następujących tancerzy z FAN DANCE Międzyrzecz:
1. Łukasz Kanonik
2. Natasza Kanonik
3.Nikola Ignatowicz
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,GD,KK,WK,JB,AU,KaK

Uchwała nr 29/2018 z dnia 23 października 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie rozpatrzył Wniosek Administratora Bazy Danych OL PTT i postanowił podwyższyć Małgorzacie Kocińskiej wynagrodzenie do wysokości 60zł ( słownie: sześćdziesiąt złotych ) za wprowadzanie do Bazy informacji dotyczących Turniejów Tańca, które będą odbywały się w Okręgu Lubuskim. Wniosek Małgorzaty Kocińskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,KaK,AU,DGJ,JB; P-0; W-KK

Uchwała nr 27/2018 z dnia 13 października 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin VI "Jesiennego" Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno. Organizatorem Turnieju jest KS "Dance Mix" Deszczno. Turniej odbędzie się 28 października 2018 roku w Deszcznie k.Gorzowa Wlkp. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 26/2018 z dnia 19 września 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać ST "Gracja" z Zielonej Góry, prawo organizacji Gwiazdkowego Turnieju Tańca. Turniej odbędzie się 1 grudnia 2018 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,KK,DGJ,GD,JB,AU

Uchwała nr 25/2018 z dnia 5 września 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyznał KS "Fantazja" prawo organizacji XII OTTT JANAS LOGISTIC CUP ( Uchwała 24/2018 ). Na prośbę Justyny Kownackiej, która reprezentuje KS "Fantazja", Zarząd OL PTT postanowił zmienić termin organizacji w/w na dzień 23 marca 2019 roku. Turniej odbędzie się w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,AU,DGJ,GD,KaK,JB,KK

Uchwała nr 24/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS "Fantazja"ze Skwierzyny, prawo organizacji XII OTTT JANAS LOGISTIC CUP. Turniej odbędzie się 13 października 2018 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,KaK,GD,WK,AU,JB,KK

Uchwała nr 23/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać nagrody finansowe dla 5 najlepszych par sportowych Okręgu Lubuskiego za osiągnięcia w 2017 roku. Wyniki par przesłała do Zarządu Dominika Górska-Jabłońska - prezes OL PTT w dniu 22 maja 2018 roku. Przyznana kwota dla 5 par w wysokości 17 tys.zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych ) przeznaczona zostanie na opłacenie planowanych szkoleń z udziałem najlepszych par sportowych i wypłacona będzie przelewem na konta bankowe na podstawie faktur wystawionych przez organizatora/wykładowcę danego szkolenia. Wykaz tancerzy i przyznane kwoty dla poszczególnych osób wpisane są do protokołu sporządzonego podczas posiedzenia Zarządu Okręgu Lubuskiego w dniu 19 czerwca 2018 roku. Protokół stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,GD,KK,KaK,JB; P-0; W-WK

Uchwała nr 22/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT ustalił priorytety dotacji z budżetu Okręgu Lubuskiego na 2018/2019 rok i przeznacza 10% dotacji na organizację Mistrzostw Okręgu Lubuskiego; 10% dotacji na niezrealizowane nadwyżki finansowe; 40% dotacji na szkolenia organizowane przez Okręg Lubuski; 40% dotacji na nagrody dla najlepszych par w Okręgu Lubuskim. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,KK,GD,WK,JB; P-KaK; W-0

Uchwała nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju SOLNY OTTT. W ramach Turnieju odbędzie się GPP Seniorów Nowa Sól 2018. Organizatorem Turnieju jest ST Aleksandry Urban Nowa Sól. Turniej odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,AU,KK,DGJ,JB,KaK(sms)

Uchwała nr 19/2018 z dnia 24 maja 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie dla Seniorów Okręgu Lubuskiego PTT organizowane zgodnie z Projektem będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Osobą odpowiedzialną za szkolenie jest Wojciech Krzykwa-członek Zarządu OL PTT. Szkolenie Okręgu Lubuskiego PTT w stylu Standard odbędzie się 17 czerwca 2018 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,AU,DGJ,JB,KK,GD,KaK(sms)

Uchwała nr 18/2018 z dnia 9 maja 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować KONWALIOWY OTTT organizowany przez ST "Gracja" w dniach 12 i 13 maja 2018 roku w Zielonej Górze. W ramach OTTT odbędą się: GPPS, MP PTT Pro-AM, GPP Par Sportowych. Na organizację GPPS i MP PTT Pro-Am przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.000.00zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). GPPS i MP PTT Pro-Am odbędą się 12 maja 2018 roku. Na organizację GPP Par Sportowych przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.000.00zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). GPP Par Sportowych odbędzie się 13 maja 2018 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjącia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,JB,KK,GD,KaK,DGJ,AU

Uchwała nr 17/2018 z dnia 9 maja 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować dwa turnieje organizowane przez KTT "URBAN":
1) Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H,G,F. MOL odbędą się 19 maja 2018 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Na sfinansowanie pucharów,medali i upominków przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.000.00zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).
2) OTTT "Powitanie Lata", który odbędzie się 2 czerwca 2018 roku w Sławie. Na sfinansowanie pucharów, medali i upominków przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1.500.00zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,DGJ,JB,GD,KK; nie głosowała AU

Uchwała nr 16/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego zatwierdził Regulaminy następujących Turniejów Tańca:
1) Regulamin Turnieju "Święto Bzów". Zgodnie z uchwałą nr 14/2018, w ramach Turnieju odbędą się Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w klasie tanecznej H,G,F.Turniej odbędzie się 19 maja 2018 roku w Siedlisku k/Nowej Soli.
2) Regulamin Turnieju "Powitanie Lata". Turniej odbędzie się 2 czerwca 2018 roku w Sławie.
Organizatorem Turnieju "Święto Bzów" i Turnieju "Powitanie Lata" jest KTT "URBAN" Tadeusz i Greta - Nowa Sól.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA- WK,KaK,AU,GD,DGJ,JB,KK

Uchwała nr 15/2018 z dnia 15 kwietnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Grand Prix Polski Seniorów organizowane podczas SOLNY OTTT przez ST Aleksandry Urban w dniu 16 czerwca 2018 roku w Nowej Soli. Zgodnie z pismem z dnia 15 kwietnia 2018 roku będącym załącznikiem do niniejszej uchwały, na sfinansowanie pucharów przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1.000.00zł ( słownie: jeden tysiąc złotych ). Uchwała w wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,KK,WK,JB,AU

Uchwała nr 14/2018 z dnia 15 kwietnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT doprecyzował i zatwierdził Regulamin Mistrzostw Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych: H, G i F.
- MOL odbędą się podczas turnieju "Święto Bzów" - I Blok, w dniu 19 maja 2018 roku w Siedlisku k/Nowej Soli;
- w MOL wezmą udział pary zgodnie z wykazem kategorii wiekowych ujętych w Regulaminie turnieju "Święto Bzów" - I Blok;
- podczas rozgrywania MOL nie odbędą się rundy pokazowe;
- klasa taneczna F oceniana będzie w kombinacji, a nie osobno w stylach;
- pary oceniać będzie minimum 5 osobowa komisja sędziowska;
- zwycięzcy otrzymają tytuł Mistrza Okręgu Lubuskiego w klasach tanecznych H, G i F.
Regulamin MOL opracował Tadeusz Urban z Nowej Soli. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,KK,WK,JB,AU

Uchwała nr 12/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT Seniorów organizowane przez ST Krzysztofa Kocińskiego "STUDIO DANCE CLUB" w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Świdnicy k/Zielonej Góry. Zgodnie z pismem z dnia 3 kwietnia 2018 roku będącym załącznikiem do niniejszej uchwały, na sfinansowanie pucharów, medali, dyplomów i upominków, przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1.500,00zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,AU,GD,WK,KK,JB,KaK

Uchwała nr 3/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego na dzień 25 lutego 2018 roku w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 19A. Godzina 16.00 I termin, godzina 16.30 II termin. Porządek WZS stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,DGJ,AU,KaK,WK,JB,KK

Uchwała nr 10/2018 z dnia 21 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać ST Krzysztofa Kocińskiego "STUDIO DANCE CLUB" Zielona Góra, prawo organizacji Mistrzostw Okręgu Lubuskiego PTT Seniorów. MOL Seniorów odbędą się w ramach OTTT "Świdnica 2018" o Puchar Wójta Gminy Świdnica w dniu 22 kwietnia 2018 roku w Świdnicy k/ Zielonej Góry.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK,AU,WK,JB,DGJ,KK,GD

Uchwała nr 9/2018 z dnia 21 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Konwaliowego Turnieju Tańca. W ramach turnieju odbędzie się GPP, GPPS i MP PTT PRO-AM. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca "Gracja" Zielona Góra. Turniej odbędzie się w dniach 12 i 13 maja 2018 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,KaK,AU,DGJ,GD,JB,KK

Uchwała nr 8/2018 z dnia 13 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT organizowane przez KS "Fantazja" w dniu 25 marca 2018 roku w Skwierzynie. Zgodnie z pismem z dnia 11 marca 2018 roku będącym załącznikiem do niniejszej uchwały, na sfinansowanie zakupu pucharów przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,WK,JB,GD,KaK,KK,AU

Uchwała nr 7/2018 z dnia 8 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Otyń. OTTT organizuje ST Aleksandry Urban - Nowa Sól w dniu 7 kwietnia 2018 roku
w Otyniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ,KaK,GD,WK,AU,JB,KK

Uchwała nr 6/2018 z dnia 3 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać ST Aleksandry Urban z Nowej Soli prawo organizacji OTTT
o Puchar Burmistrza Otynia. OTTT odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku w Otyniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-GD,KaK,AU,KK,JB,DGJ,WK

Uchwała nr 5/2018 z dnia 1 marca 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin
XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny i Mistrzostw Okręgu Lubuskiego.
XI OTTT i MO organizuje Klub Sportowy FANTAZJA w dniu 25 marca 2018 roku w Skwierzynie. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-KaK,GD,JB,DGJ,WK,KK,AU

Uchwała nr 4/2018 z dnia 17 lutego 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego tancerkę - Skrzypek Nadię z Fan Dance Gorzów Wlkp. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,GD,KaK,KK,JB,DGJ, P-0,W-0, nie głosowała-AU

Uchwała nr 2/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił zmienić termin OTTT o Puchar Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 marca 2018 roku na dzień 10 listopada 2018 roku, zgodnie z Wnioskiem organizatora turnieju, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Organizatorem turnieju, który odbędzie się w Międzyrzeczu jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.
Głosowanie: ZA - WK, KaK, KK, AU, JB, GD, DGJ

Uchwała nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS FANTAZJA ze Skwierzyny prawo organizacji XI OTTT o Puchar Burmistrza Skwierzyny i Mistrzostw Okręgu Lubuskiego 2018. OTTT i MO odbędą się 25 marca 2018 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

SERDECZNE GRATULACJE !

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego powołał do KADRY PTT 2017 parę seniorską z naszego okręgu Państwa

Jerzego i Annę Stańczyk

reprezentujących NDK Nowa Sól

SERDECZNE GRATULACJE !
Zarząd OL PTT

Uchwała nr 27/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować/sfinansować szkolenie parom sportowym Okręgu Lubuskiego PTT zgodnie z projektem, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Szkolenie z zakresu Tańców Standardowych poprowadzi p. Małgorzata Garlicka-Sudoł. Za organizację Szkolenia Okręgowego, które odbędzie się 5 i 6 stycznia 2018 roku w Zielonej Górze, odpowiada prezes OL PTT Dominika Górska-Jabłońska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - KaK,WK,DGJ,GD,JB, P-0, W-0, nie głosowali - KK,AU.

Uchwała nr 26/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT "URBAN"-Tadeusz i Greta Urban z Nowej Soli, prawo organizacji Turnieju "Taneczne Powitanie Lata". Turniej odbędzie się 2 czerwca 2018 roku w Sławie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA- DGJ, KK, WK, JB, KaK, AU, GD

Uchwała nr 25/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego zgodnie z listą, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: Za-WK,JB,DGJ,KK,KaK, P-0, W-0, nie głosowali: GD,AU

Uchwała nr 23/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT "URBAN"-Tadeusz i Greta z Nowej Soli, prawo organizacji Turnieju "ŚWIĘTO BZÓW". Turniej odbędzie się 19 maja 2018 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-WK,AU,KaK,KK,JB,GD,DGJ, P-0, W-0

Uchwała nr 22/2017 z dnia 4 listopada 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać ST Krzysztofa Kocińskiego STUDIO DANCE CLUB z Zielonej Góry, prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego ŚWIDNICA 2018 o Puchar Wójta Gminy Świdnca. Turniej odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku w Świdnicy k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-DGJ, WK, GD, KK, JB, AU, P-0, W-0, nie głosował - KaK

Uchwała nr 21/2017 z dnia 13 października 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie dla Seniorów Okręgu Lubuskiego PTT organizowane zgodnie z Projektem, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Osoby odpowiedzialne za szkolenie: Beata Teśluk - członek OL PTT, Wojciech Krzykwa - członek Zarządu OL PTT. Szkolenie Okręgu Lubuskiego PTT w stylu Latynoamerykańskim odbędzie się 4 listopada w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - DGJ, WK, GD, AU, JB, P-0, W-0, nie głosowali: KaK, KK

Uchwała nr 20/2017 z dnia 9 października 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT pozytywnie zaopiniował Oferty organizacji turniejów: dwudniowy KONWALIOWY z uwzględnieniem GPP i GPS 2018 w Zielonej Górze w dniach 12 i 13 maja 2018 roku - organizator Szkoła Tańca Gracja i SOLNY OTTT z uwzględnieniem GPS 2018 w Nowej Soli w dniu 16 czerwca 2018 roku - organizator Szkoła Tańca Aleksandry Urban. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - 7 osób
Jola

Uchwała nr 19/2017 z dnia 9 października 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS DANCE MIX prawo organizacji V Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno - GWIAZDKA 2017. Turniej odbędzie się
17 grudnia 2017 roku w Deszcznie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - DGJ, JB, WK, AU, KK, GD; P - 0; W - 0; nie głosował - KaK

Uchwała nr 18/2017 z dnia 9 października 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego następujących tancerzy z KS FANTAZJA:
1.Kupińska Hanna
2. Lis Kacper
3. Maksymiuk Filip
4. Mandziuk Liwia
5.Marciniak Bartosz
6. Nawojska Julia
7. Olejniczak Michalina
8. Płotnicka Dorota
9. Ulm Aleksandra
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - GD, WK, DGJ, JB, AU KK; P - 0; W - 0; nie głosował - KaK

Uchwała nr 17/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. Turniej odbędzie się 18 marca 2018 roku w Międzyrzeczu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: za-DGJ,KK,GD,WK,JB, p-0,w-0, nie głosowali-AU, KaK

Uchwała nr 16/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT przyjął tancerzy w poczet Członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Tanecznego, zgodnie z aktualnym stanem w CBD OL PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA - DGJ, KK, WK, JB, KaK

Uchwała nr 15/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju "Powitanie Lata". Turniej organizuje KTT "URBAN" - Tadeusz Urban w dniu 17 czerwca 2017 roku w Sławie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: za - 6 osób, p - 0, w - 0, nie głosowała - 1 osoba ( K. Kopaczyński )

Uchwała nr 14/2017 z dnia 16 maja 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT "URBAN" prawo organizacji turnieju "Sława Powitanie Lata". Turniej odbędzie się 17 czerwca 2017 roku w Sławie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: za-7 osób, p-0, w-0

Uchwała nr 13/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin SOLNEGO Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Nowa Sól 2017. Turniej organizuje Szkoła Tańca Aleksandry Urban w dniu 3 czerwca
2017 roku w Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: za-7osób, p-0, w-0

Uchwała nr 12/2017 z dnia 13 maja 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT ustalił kwotę 50zł w celu przeznaczenia tej kwoty na pokrycie kosztów wyżywienia Delegatom Okręgu Lubuskiego PTT, którzy będą uczestniczyć w Walnych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Głosowanie: za-6 osób, p-o, w-o, nie głosowała -1 osoba

Uchwała nr 11/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie Okręgu Lubuskiego PTT w Stylu Latynoamerykańskim dla Seniorów. Projekt szkolenia, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały opracowała Beata Teśluk - Członek Zwyczajny PTT. Szkolenie w stylu LA odbędzie się w dniach 26-27 maja 2017 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.
Głosowanie: DGJ-ZA, GD-ZA, WK-ZA, JB-ZA, AU-ZA, KK-W, KoK-W

Uchwała nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił, że o dofinansowanie udziału w Mistrzostwach Europy i Świata oraz w prestiżowych Międzynarodowych Turniejach Tańca Towarzyskiego mogą ubiegać się Członkowie Zwyczajni Okręgu Lubuskiego PTT, którzy posiadają ważny status finalisty Mistrzostw Polski, Akademickich Mistrzostw Polski i Otwartych Mistrzostw Polski w tańcach standardowych, w tańcach latynoamerykańskich
i w 10 tańcach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: Za - DGJ, KK, WK, JB, KoK

Uchwała nr 10/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego zatwierdził Regulamin Konwaliowego Turnieju Tańca. Podczas turnieju odbędzie się GPP, GPPS, GPS. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca "Gracja" Zielona Góra. Turniej odbędzie się w dniach 20-21 maja 2017 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 9/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
"Świdnica 2017" o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Organizatorem OTTT jest Szkoła Tańca Krzysztofa Kocińskiego STUDIO DANCE CLUB Zielona Góra i Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy. Turniej odbędzie się 23 kwietnia 2017 roku w Śwdnicy k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 8/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju "Święto Bzów". Turniej organizuje KTT "Urban" Nowa Sól (Tadeusz Urban ) w dniu 6 maja 2017 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 6/2017 z dnia 23 marca 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego organizowane przez KS "Fantazja" w dniu 25 marca 2017 roku w Skwierzynie. Zgodnie z pismem z dnia 17 marca 2017 roku będącym załącznikiem do niniejszej uchwały, na sfinansowanie zakupu pucharów przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2.000zł ( słownie: dwa tysiące złotych ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 5/2017 z dnia 9 marca 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Skwierzyny / Mistrzostw Okręgu Lubuskiego. X OTTT i MO organizuje Klub Sportowy
FANTAZJA w dniu 25 marca 2017 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 4/2017 z dnia 6 marca 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT "URBAN" prawo organizacji Turnieju "Święto Bzów". Turniej odbędzie się 6 maja 2017 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 3/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku

Zarząd OL PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. Turniej organizuje Międzyrzecki Ośrodek Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego Fan Dance Międzyrzecz, w dniu 19 marca 2017 roku w Międzyrzeczu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 2/2017 z dnia 11 lutego 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił dofinansować Szkolenie Okręgu Lubuskiego PTT dla Seniorów, organizowane zgodnie z Projektem będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Projekt Szkolenia z dnia 30 stycznia 2017 roku opracował Wojciech Krzykwa - członek Zarządu OL PTT. Szkolenie w stylu Standard odbędzie się w dniach 4-5 marca 2017 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS "Fantazja" prawo organizacji: X OTTT o Puchar Burmistrza Skwierzyny oraz Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego. Turniej i Mistrzostwa Okręgu odbędą się
25 marca 2017 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 26/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił, że z dniem1stycznia 2017 roku "Wniosek o jednorazowe dofinansowanie" Członków Zwyczajnych OL PTT, którzy posiadają ważny status finalisty MP, zostanie rozszerzony o dodatkowe punkty: 6. Udokumentowanie poniesionych wydatków przez Wnioskodawcę
7. Wskazanie rachunku bankowego przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie, a w przypadku osoby niepełnoletniej, wskazanie rachunku bankowego opiekuna prawnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie: www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 25/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT rozpatrzył 4 wnioski Członków OL PTT, którzy posiadają aktualny status finalisty MP i postanowił, że pary taneczne: Bartosz Lech i Kornelia Kopaczyńska, Tomasz Jaszewski i Alicja Kotarba, Wiktor Purczyński i Alicja Staśkiewicz, Oskar Gembara i Liwia Jabłońska, otrzymają jednorazowe dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów związanych z udziałem w turniejach określonych
w Uchwale nr 18/2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie: www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 24/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznacza termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 19 lutego 2017 roku i przyjmuje Porządek Obrad stanowiący załącznik nr1.
Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 19A ( ST Gracja )
Godzina: I termin: godz. 15.00, II termin: godz. 15.30.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl, i na stronie: www.taniec.pl

Załącznik nr 1


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o tym, że zgodnie z Uchwałą nr 24/2016 z dnia
28 grudnia 2016 roku, Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT wyznaczył termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 19 lutego 2017 roku.
Miejsce: siedziba OL PTT w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 19A
Godzina: I termin 15.00, II termin 15.30


PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Okręgu Lubuskiego PTT


1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
3. Wybór Prezydium
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zebrania
8. Zatwierdzenie Porządku Obrad
9. Sprawozdanie z Działalności Zarządu Okręgu Lubuskiego za 2016 rok
10. Sprawozdanie Finansowe
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium ustępujących władz
14. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności Władz Okręgu
15. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu Lubuskiego
16. Wybór Członków Zarządu Okręgu Lubuskiego
17. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego
18. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego
19. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
20. Ukonstytuowanie się Władz Okręgu Lubuskiego
21. Przyjęcie uchwał i wniosków
22. Wolne wnioski
23. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


Materiały sprawozdawcze dostępne będą od dnia 13 lutego 2017 roku w siedzibie OL PTT przy ul. Wyspiańskiego 19A w Zielonej Górze ( ST Gracja ).


Uchwała nr 23/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił sfinansować w całości plakat-planszę OL PTT - 60 lat PTT,
z przeznaczeniem zapłaty w wysokości 150 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100 dla Pana Norberta Jągowskiego i dla Drukarni ar4u.pl z przeznaczeniem zapłaty w wysokości 85 zł ( słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie : www.okreglubuskiptt.pl
Głosowanie: ZA-6, P-0, W-1

Uchwała nr 22/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

Zarząd OL PTT zatwierdził Regulamin Gwiazdkowego Turnieju Tańca. Turniej organizuje Szkoła Tańca "Gracja" w dniu 17 grudnia 2016 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.

Uchwała nr 22/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

Zarząd OL PTT zatwierdził Regulamin Gwiazdkowego Turnieju Tańca. Turniej organizuje Szkoła Tańca "Gracja" w dniu 17 grudnia 2016 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.

Uchwała nr 21/2016 z dnia 29 września 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Szkole Tańca Aleksandry Urban Nowa Sól prawo organizacji - SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix SENIOR PTT Nowa Sól 2017. Turniej odbędzie się 3 czerwca 2017 roku w Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 20/2016 z dnia 26 września 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza.. Turniej odbędzie się
19 marca 2017 roku w Międzyrzeczu.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Szkole Tańca Krzysztofa Kocińskiego "Studio Dance Club" prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "ŚWIDNICA 2017" o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Turniej odbędzie się 23 kwietnia 2017 roku w Świdnicy k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 19/2016 z dnia 22 września 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać prawa do organizacji dwóch turniejów tańca organizowanych przez ST "Gracja": KONWALIOWY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, który odbędzie się 20-21 maja 2017 roku w Zielonej Górze i GWIAZDKOWY Turniej Tańca Towarzyskiego, który odbędzie się 17 grudnia 2016 roku w Drzonkowie k/Zielonej Góry.
Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego - Janas Logistics Cup. Turniej organizuje Klub Sportowy "Fantazja" w dniu 22 października 2016 roku
w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 18/2016

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił, że członkowie Okręgu Lubuskiego spełniający kryterium udziału w finale Mistrzostw Polski w: ST, LA, 10T, mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie międzynarodowych
i prestiżowych turniejów tańca towarzyskiego w Europie i na Świecie.

Uchwała nr 17/2016

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił, że o dofinansowanie mogą ubiegać się organizatorzy Mistrzostw Okręgu, Mistrzostw Polski, Grand Prix Polski, Mistrzostw Regionu Polski Centralno - Zachodniej.

Uchwała nr 16/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS FANTAZJA prawo organizacji IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego "Jesień". Turniej odbędzie się 22 października 2016 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 15/2016 z dnia 26 czerwca 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił, że dowód wpłaty na właściwe konto bankowe za przekazanie praw organizacji turnieju, należy przesłać do Zarządu Okręgu Lubuskiego wraz z wnioskiem organizatora
o przyznanie praw do organizacji turnieju tańca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.
Głosowanie: ZA - 6, W - 1

Uchwała nr 14/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 26 czerwca 2016 roku w siedzibie Okręgu Lubuskiego PTT w Zielonej Górze przy
ul. Wyspiańskiego 19A. Pierwszy termin - godz. 16.00, drugi termin - godz. 16.30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 13/2016 z dnia 11 maja 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin XVIII "Solnego" Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Organizatorem Turnieju jest KTT "Urban" - Tadeusz Urban. Turniej odbędzie się 28 maja 2016 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 12/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Konwaliowego Turnieju Tańca - XXX-lecie Szkoły Tańca " Gracja ". Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca " Gracja ". Turniej odbędzie się
21 i 22 maja 2016 roku w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 11/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin : SOLNY Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Nowa Sól 2016. Organizatorem Turnieju jest Szkoła Tańca Aleksandry Urban.Turniej Tańca odbędzie się
7 maja 2016 roku w Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 10/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Turnieju " Święto Bzów ", Organizatorem Turnieju jest KTT " Urban " Nowa Sól. Turniej odbędzie się 30 kwietnia 2016 roku w Siedlisku k/Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwala nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
" Świdnica 2016 " o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Turniej organizowany jest przez Szkołę Tańca Krzysztofa Kocińskiego STUDIO DANCE CLUB z Zielonej Góry i odbędzie się 17 kwietnia 2016 roku w Świdnicy k/Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na
stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwala nr 8/2016 z dnia 14 marca 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Szkole Tańca Krzysztofa Kocińskiego " STUDIO DANCE CLUB " z Zielonej Góry - prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
" Świdnica 2016 " o Puchar Wójta Gminy Świdnica. Turniej odbędzie się 17 kwietnia 2016 roku
w Świdnicy k/ Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2016 z dnia 11 marca 2016 roku

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KTT " URBAN " z Nowej Soli prawo organizacji turniejów tańca :
1) Turniej Tańca Towarzyskiego " Święto bzów ", który odbędzie się 30 kwietnia 2016 roku w Siedlisku k/Nowej Soli,
2) XVIII Turniej Tańca Towarzyskiego " Solny ", który odbędzie się 28 maja 2016 roku w Nowej Soli.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016 z dnia 2 marca 2016 roku

Zarząd OL PTT zatwierdził Regulamin VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Organizatorem Turnieju jest Klub Sportowy " FANTAZJA ". Turniej odbędzie się 20 marca 2016 roku w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 5/2016

Zarząd OL PTT występuje do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego o uchylenie wobec biura Zarządu OL PTT uchwały nr 140/.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku i o zniesienie obowiązku uzależnienia wydatków finansowych - poza związanymi z bieżącą działalnością - i wyrażenia zgody na to Zarządu Głównego PTT w formie uchwały.

Uchwała nr 4/2016

1. Zarząd OL PTT odpowiadając na zapytanie Komisji Rewizyjnej z 05 lutego 2016r., wyraża opinię, że sposób przejęcia dokumentacji i innych materiałów od poprzedniego Zarządu OL PTT był poprawny, gdyż nastąpił w oparciu o ustne deklaracje przedstawiciela ustępującego Zarządu OL PTT, który oświadczył, że przekazuje materiały kompletne. Równocześnie obecny Zarząd nie ma instrumentów przymusowego wyegzekwowania prawidłowego rozliczenia się poprzedniego Zarządu OL PTT ze zdawanej dokumentacji
i materiałów oraz wystarczających przesłanek, by stwierdzić, czy przejęto taką dokumentację i inne materiały w komplecie, czy też w formie zdekompletowanej.
2. Zarząd OL PTT zobowiązuje skarbnika OL PTT do pisemnego udostępnienia Komisji Rewizyjnej :
a) wyszczególnienia wszystkich wydatków związanych z wykonaniem uchwał podjętych przez Zarząd OL PTT od maja 2015r,
b) podania numeru konta, oddziału banku oraz salda konta na dzień 01 stycznia 2016r.,
c) ustalonego w miarę możliwości składu majątku ruchomego, w posiadaniu którego pozostaje OL PTT na dzień 31 grudnia 2015r.
3. Zarząd OL PTT zobowiązuje sekretarza OL PTT do pisemnego udostępnienia Komisji Rewizyjnej : liczby członków zwyczajnych oraz wspierających OL PTT w 2015r. oraz treści uchwał podjętych do 1 stycznia 2016r.

Uchwała nr 3/2016 z dnia 13 lutego 2016r.

Zarząd OL PTT decyzją - dopuszcza prezentacje wszelkich form tanecznych na Turniejach Tańca, które odbędą się w Okręgu Lubuskim PTT. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl.

Uchwała nr 2/2016 z dnia 4 lutego 2016r.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdził Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Międzyrzecza. Turniej organizowany jest przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury
i Klub Tańca Towarzyskiego FAN DANCE Międzyrzecz w dniu 6 marca 2016r. w Międzyrzeczu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 1/2016 z dnia 1 lutego 2016r.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać KS Fantazja ze Skwierzyny, prawo organizacji
IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny. Turniej odbędzie się
20 marca 2016r. w Skwierzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 12/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT postanowił przyznać Szkole Tańca Aleksandry Urban - Nowa Sól, prawo organizacji Solnego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca - Nowa Sól, który odbędzie się 7 maja 2016r.
w Nowej Soli. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie
www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 11/2015 z dnia 18 listopada 2015r.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zatwierdza Regulamin Gwiazdkowego Turnieju Tańca - Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT - organizowane przez ST GRACJA w dniu 5 grudnia 2015r. w Drzonkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 10/2015 z dnia 4 listopada 2015r.

Zarząd OL PTT podjął decyzję o rozegraniu w formule OPEN - MISTRZOSTW OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT w kategoriach : Dzieci Starsze, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Dorośli - w dniu 5 grudnia 2015r.
w Drzonkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie
www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 9/2015 z dnia 25 października 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił ufundować medale parom w kategoriach : Dzieci Starsze, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Dorośli, które zajmą miejsca : I, II, III na Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego PTT, rozegranych podczas Gwiazdkowego Turnieju Tańca w dniu 5 grudnia 2015r. w Drzonkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 8/2015 z dnia 24 października 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił przyznać Szkole Tańca '' GRACJA '' prawo do rozegrania MISTRZOSTW OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT podczas Gwiazdkowego Turnieju Tańca w dniu 5 grudnia 2015r. w Drzonkowie w następujących kategoriach : Dzieci Starsze, Juniorzy Młodsi, Juniorzy Starsi, Dorośli. Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 7/2015 z dnia 6 października 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił przyznać Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury i FAN DANCE - Międzyrzecz, prawo organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Międzyrzecza, który odbędzie się 6 marca 2016r. w Międzyrzeczu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 6/2015 z dnia 6 października 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił przyjąć w poczet Członków Wspierających - Szkołę Tańca '' DANCE MIX '',
ul. Wawrzyniaka 66A, 66 - 400 Gorzów, e - mail : skwareczek@poczta.onet.pl, tel. 513 137 244. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 5/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił przyznać Szkole Tańca '' GRACJA '' prawo organizacji Konwaliowego Turnieju Tańca - Jubileusz 30 - lecia Szkoły Tańca '' GRACJA '', który odbedzie się 21 i 22 maja 2016r.
w Zielonej Górze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 4/2015 z dnia 30 września 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił przyznać Szkole Tańca '' GRACJA '' prawo organizacji Gwiazdkowego Turnieju Tańca, który odbędzie się 5 grudnia 2015r. w Drzonkowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 3/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że Administratorem strony internetowej OL PTT będzie Wojciech Krzykwa
z Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 3/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że Administratorem strony internetowej OL PTT będzie Wojciech Krzykwa
z Zielonej Góry. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 2/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że Administratorem CBD PTT Okręgu Lubuskiego będzie Małgorzata Kocińska
z Zielonej Góry. Gaża za administrowanie CBD PTT Okręgu Lubuskiego wypłacana bedzie zgodnie
z przepisami ZG PTT w dwóch transzach : do 31 grudnia i do 30 kwietnia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 2/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że Administratorem CBD PTT Okręgu Lubuskiego będzie Małgorzata Kocińska
z Zielonej Góry. Gaża za administrowanie CBD PTT Okręgu Lubuskiego wypłacana bedzie zgodnie
z przepisami ZG PTT w dwóch transzach : do 31 grudnia i do 30 kwietnia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 1/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że siedziba Okręgu Lubuskiego PTT będzie mieścić się przy
ul. Wyspiańskiego 19A, 65 - 036 Zielona Góra. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

Uchwała nr 1/2015 z dnia 12 maja 2015r.

Zarząd OL PTT postanowił, że siedziba Okręgu Lubuskiego PTT będzie mieścić się przy
ul. Wyspiańskiego 19A, 65 - 036 Zielona Góra. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana na stronie www.okreglubuskiptt.pl

PTT okręg lubuski - wszelkie prawa zastrzeżone ©